Platform CB’23: samen naar circulaire afspraken in de bouw

27 juli 2018

Het grondstoffengebruik moet fors teruggedrongen worden. Niet alleen om de doelen uit het Klimaatakkoord 2050 te halen, maar ook omdat de overheid al in 2023 volledig circulair wil aanbesteden. Voor de bouw betekent dit een hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en andere manieren van samenwerken. Platform CB’23 is opgericht om bouwbrede afspraken te maken hoe die ambities te realiseren.

Platform CB’23 wil partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector (Grond-, weg- en waterbouw) als in de woning- en utiliteitsbouw. De ambitie is om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken op te stellen ten aanzien van circulair bouwen. Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf geven samen met De Bouwcampus en NEN invulling aan dit initiatief. De ambitie is om het aantal betrokken partijen zo snel mogelijk uit te breiden.

Op 3 juli was de kick-off van Platform CB’23. Circa 200 deelnemers leverden hun input in vier werksessies:

  1. Framework circulair bouwen: naar een eenduidig taalgebruik en heldere kaders
  2. Paspoorten voor de bouw: eisen aan een geharmoniseerd raamwerk
  3. Meten van circulariteit: eisen aan een uniforme meetmethode
  4. Leernetwerk circulair inkopen: samenhang en integratie van circulair inkopen

Framework circulair bouwen: naar een eenduidig taalgebruik en heldere kaders Paspoorten voor de bouw: eisen aan een geharmoniseerd raamwerk Meten van circulariteit: eisen aan een uniforme meetmethode Leernetwerk circulair inkopen: samenhang en integratie van circulair inkopen.

Deelnemen in ACTIEteam
In oktober starten drie actieteams met het formuleren van de eerste bouwbrede afspraken. Zelf invloed uitoefenen en actief meedenken over de route naar circulair bouwen? Dat kan door deel te nemen aan een van de teams of door partner te worden van Platform CB’23. Op deze manier leveren deelnemende partijen niet alleen een bijdrage aan deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling hebben zij ook toegang tot een actief en bouw-breed netwerk en tot kennis en ervaring van andere deelnemers over circulair bouwen.

Website Platform CB'23

Comments are closed.