Column: PLM en BIM

26 mei 2016

Het thema van CAD-Magazine 3 – 2016 is Product Lifecycle Management, kortweg PLM. In een notendop gaat het bij dit concept om het proces vanaf ontwerp tot sloop van een product. De vergelijking met de diverse fasen in de bouwkolom ligt voor de hand. En daarmee is ook meteen de link gemaakt naar mijn stokpaardje BIM, waarbij het vooral draait om communicatie tussen bouwpartners gedurende de hele levenscyclus van een gebouw.

De laatste tijd vertaal ik de afkorting BIM steeds vaker als Bouwkundig Informatie Management. Ook ik was jaren bezig het BIM-concept uit te leggen naar de realisatiepartners binnen de bouw. Nu zie je echter ook meer en meer beweging van derden, zoals de toeleveringsindustrie en dus productie. Gegevens vanuit het Revit-model kunnen worden gekoppeld of beter gezegd geëxporteerd naar overige softwaredisciplines. Maar het gaat zeker niet uitsluitend om het exporteren. Het gaat ook om het in het Revit-model importeren van de data die zijn gegenereerd door die overige systemen. Met betrekking tot Revit en Inventor zie ik dan ook dat het steeds meer gaat om uitwisseling van gegevens tussen beide oplossingen.

Ik ben dan blij te werken bij een organisatie die beide oplossingen biedt en vooral ook ondersteunt. Alles wat we bedenken, of nog beter, waar de industrie om vraagt, kunnen we in eigen huis testen. Het is heerlijk dat ik van beide disciplines consultantcollega’s heb, zodat mijn jip-en-jannekeniveau zich kan beperken tot het stellen van vragen vanuit de productie-industrie. Met die kennis van ‘mijn’ club kan ik weer mooie sier maken en de relaties ondersteunen bij het nemen van betere beslissingen bij het aanbieden van hun producten binnen het BIM-concept.

Bij de ‘directe’ bouwpartners zie je meer en meer de verankering van het BIM-concept. De collega’s ondersteunen dat onder andere met het aanbieden van ‘de Nederland BIM’t audit’. De kennis die daaruit komt, is door mij weer toepasbaar in een programma van eisen naar leveranciers en hoe zij hun assortiment binnen het BIM-concept in bibliotheken kunnen opnemen. Ook de koppelingsmogelijkheden naar de Stabu Bouwbreed-oplossing maakt hiervan een wezenlijk onderdeel uit. Ook dat is communicatie! Uitwisseling van data, heen en weer vanuit het Revit-model in en uit, daar draait het om! Bouwkundig Informatie Management dus.

Met vriendelijke groet,
Ad de Jongh
ICN Solutions
Website ICN Solutions


Lees hier de vorige column van Ad de Jongh

 

Comments are closed.