Requirements Management

10 december 2018

Tips & Tricks Solid Edge

Solid Edge Requirements Management is een nieuwe module die beschikbaar is sinds Solid Edge 2019. Met de module kunnen vanuit Solid Edge ontwerpvereisten worden geraadpleegd en gekoppeld aan de ontwerpen. Deze functionaliteit is gebaseerd op Requirements Management van Polarion Software, een wereldspeler op het gebied van Requirements, Quality en Application Lifecycle Management, sinds enige tijd onderdeel van Siemens PLM Software.

Door Jaap Dubbelaar

Naast het steeds complexer worden van machines en apparaten, zien we dat eisen en voorwaarden die aan de technologie worden gesteld ook steeds strenger en strikter worden. Industrieën die dit altijd hebben gehad, zijn onder andere Automotive, Aerospace en Medical Devices. Het goed vastleggen en managen van alle vereisten, de Requirements, voor een machine, installatie of project is van groot belang en wordt steeds meer door regelgeving en keuringsinstanties vereist. Requirements Management is ook een gereedschap voor het vastleggen en controleren van kwaliteitsstandaarden zoals ISO 9001.

Polarion
Polarion Requirement Management is een database-applicatie voor het centraal opslaan en beheren van Requirements. Hierdoor zijn deze toegankelijk voor alle projectleden waar deze relevant voor zijn. Polarion is een portal die geheel via een webinterface gebruikt wordt. De portal is geheel configureerbaar naar de wensen en behoeften van het bedrijf en de gebruikers. Deze gebruikers hebben toegang middels een login en hebben rechten en functies binnen het systeem afhankelijk van hun rol. Naast de algemene inrichting van de portal kan iedere gebruiker ook eigen Favorites en Shortcuts definiëren en werken met een My Polarion gepersonaliseerde pagina.

Requirements worden afzonderlijk vastgelegd in zogenaamde Work Items. Voor het opsplitsen in afzonderlijke Work Items van specificatiedocumenten in Word- of Excel-formaat heeft Polarion slimme import wizards.

Requirements
De Work Items worden vastgelegd binnen een Project. Er worden verschillende projectinrichtingen als voorbeeld meegeleverd bij een Polarion-installatie. Deze templates kunnen als basis gebruikt worden en daar waar nodig worden aangepast. Binnen het project is een Work Item een formulier met datavelden waarin het Requirement beschreven is. Een Work Item heeft onder andere een status waarin bijvoorbeeld wordt bijgehouden of aan het vereiste reeds is voldaan. Middels Workflows worden goedkeuringsprocedures vastgelegd om zo’n statuswijziging te regelen. Een Requirement kan worden toegekend aan een gebruiker. Ook kunnen bepaalde eisen gekoppeld of afhankelijk zijn van andere eisen. Zo ontstaan Parent/Child-relaties. Verder kunnen, indien gewenst, bepaalde gebruikers aan een item gekoppeld worden zodat zij op de hoogte blijven van wijzigingen van dit item. Uiteraard wordt de gehele historie van een Requirement vastgelegd in Audit Trails zodat volledige traceerbaarheid is gewaarborgd.

Naast de datavelden kan een Work Item ook Hyperlinks, zowel binnen als buiten de omgeving, en Attachments bevatten. Deze laatste wordt onder andere bij de Solid Edge-koppeling gebruikt.

Een Work Item geopend in de Polarion Portal.

Solid Edge
Voor het geïntegreerd gebruik van de Requirements Management-omgeving heeft Solid Edge aan de rechterzijde een voor de Requirements uitschuifbaar scherm gekregen. Dit scherm heeft om te beginnen de login/password-velden om te kunnen inloggen in Polarion. Vervolgens kan de gebruiker op het Search-tabblad Work Items zoeken middels uitgebreide Search-functies. Het is mogelijk om bijvoorbeeld alle aan deze gebruiker toegekende Requirements te zoeken. Of alleen aan welke nog niet is voldaan, dus afhankelijk van de status.

Van Specificatiedocument naar Requirements en Work Items.

Zodra het juiste Work Item gevonden is, kan deze worden gekoppeld aan het op dat moment actieve Solid Edge-onderdeel of -samenstelling. Hiermee ontstaat een traceerbare link tussen het Requirement en het Solid Edge-ontwerp. Tevens is het mogelijk om direct met een Publish-functie een 3D PDF-afbeelding als attachment toe te voegen aan het Work Item. Deze 3D-afbeelding kan daarna vanuit de Polarion-portal worden bekeken zodat naast de beschrijvingen ook een grafische beoordeling mogelijk is.

Rechtstreeks toegang tot Requirements vanuit Solid Edge.

Naast het Search-tabblad heeft het Requirements-scherm van Solid Edge ook een Work Items-tabblad. Hierin is een overzicht te vinden van alle Work Items die van toepassing zijn op het actieve Solid Edge-bestand. Door een dubbelklik op het item wordt deze geopend binnen de Polarion Portal. Dit voor het bekijken van de volledige beschrijving of het uitvoeren van andere acties zoals bijvoorbeeld het starten van een goedkeurings-workflow nadat, volgens de engineer, aan het Requirement is voldaan.

Een 3D PDF van een onderdeel is als attachment toegevoegd aan een Requirement.

Solid Edge Requirements Management met Polarion Requirements-software is uitbreidbaar met andere Polarion-producten zoals Polarion ALM en Polarion QA.

Comments are closed.