Van schets tot detailontwerp in BricsCAD V18

30 november 2017

Ontwikkelaar Bricsys zet in op Artificial Intelligence

Tijdens de Bricsys 2017 Conference op 25 oktober 2017 presenteerde de in het Belgische Gent gevestigde ontwikkelaar van BricsCAD de nieuwe versie van het pakket: V18. Deze versie is voorzien van uiteenlopende nieuwe functies die passen bij de koers die in 2014 is ingezet op het gebied van BIM. CAD-Magazine sprak met CEO Erik de Keyser over de nieuwe versie, BIM en Artificial Intelligence.

Door Lambert-Jan Koops

BricsCAD V18 is voorzien van uiteenlopende nieuwe functies die passen bij de koers die in 2014 is ingezet op het gebied van BIM.

“Drie jaar geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling van een BIM-pakket op basis van DWG. Die beslissing hebben we destijds genomen omdat we zagen dat er geen enkel DWG-gebaseerd pakket was dat vergelijkbaar was met programma’s als Revit, ARCHICAD en Vectorworks, terwijl het toch zeer goed mogelijk is om een BIM-pakket te baseren op dit bestandsformaat. Inmiddels hebben we verschillende stappen gezet en met de lancering van V18 van BricsCAD zijn we inmiddels zo ver dat we durven zeggen dat we een complete, goedlopende BIM-oplossing kunnen aanbieden die is gebaseerd op het DWG-formaat”, zo stelt De Keyser. De beslissing om vast te blijven houden aan het DWG-formaat is een belangrijke strategische overweging geweest, zo geeft De Keyser toe. “We weten dat er stemmen zijn die zeggen dat DWG aan het eind van zijn levenscyclus zou zijn, maar dat is onzin. De term end of life is helemaal niet passend bij zoiets als DWG, want het is simpelweg een bestandsformaat. Het gaat erom wat je doet met DWG en wij bieden nu software die het mogelijk maakt om DWG te gebruiken voor BIM.”

Nieuw in V18

Er zijn uiteraard weer veel functies toegevoegd en aangepast in de nieuwe versie van BricsCAD. Zo kan de gebruiker binnen Rooms nu direct het 3D-volume opvragen en alle facetten van een ruimte met twee muisklikken in een document laten opnemen. Daarnaast zijn de tools voor het modelleren van ramen uitgebreid. De ramen zijn hierbij volledig parametrisch, waarbij alle onderdelen door de gebruiker zelf zijn in te stellen. Dit is met name nuttig in het geval er complexe vormen worden aangemaakt. Ook de trappenfunctie is aangepast: wanneer het model wijzigt, zal het aantal treden van een geplaatste trap automatisch worden aangepast aan de nieuwe situatie. Belangrijk voor de BIM-gedachte is dat de IFC-import van BricsCAD V18 is gecertificeerd door BuildingSmart. Iets wat al langer het geval was voor de export van de BricsCAD IFC-modellen. Daarnaast is de import van IFC-modellen uitgebreid en worden er in V18 meer eigenschappen meegenomen bij het binnenhalen van modellen. Zo worden ramen bijvoorbeeld als intelligente objecten ingelezen, waarbij de mate van intelligentie afhankelijk is van het programma waarin het oorspronkelijke model is gemaakt.

Solids in BricsCAD
Binnen de BIM-filosofie van Bricsys staat het idee centraal dat de ontwerper vrij moet kunnen modelleren. “Een beetje zoals dat het geval is bij SketchUp, maar dan met solids in plaats van surfaces. Het voordeel van het gebruik van solids tijdens de schetsfase, is bovendien dat hetzelfde model gedurende het hele BIM-traject kan worden gebruikt zonder dat er nog bewerkingen hoeven plaats te vinden. De solids in de BricsCAD V18 kunnen daarbij na afloop nog een functie toegewezen krijgen, oftewel, de gebruiker kan achteraf nog intelligentie toekennen aan de onderdelen”, legt De Keyser uit.

Een ander aspect van de ontwerpfilosofie van de makers van BricsCAD is dat er in het programma altijd in 3D wordt gewerkt en er dus geen wijzigingen plaatsvinden in aanzichten of doorsneden. De binnenkant van het model is te bekijken en te bewerken met behulp van uiteenlopende tools die elementen, muren of daken kunnen verbergen, die het model transparant maken of secties kunnen weergeven, maar de ontwerpwerkzaamheden vinden vanaf het allereerste begin altijd plaats in 3D. Uiteraard is het wel mogelijk om 2D-modellen te genereren voor uitwisseling of documentatie, maar dit gebeurt altijd vanuit de 3D-omgeving. Wanneer de schets of het voorlopig ontwerp is goedgekeurd, kan de ontwerper details bepalen door informatie toe te voegen aan de solids. Een solid kan hierbij bijvoorbeeld als muur worden geclassificeerd, waarna het een intelligent, IFC-compliant onderdeel wordt dat bestaat uit meerdere lagen. Elke laag van de muur is vervolgens als zelfstandig onderdeel beschikbaar, terwijl de muursolid zich ook in zijn geheel laat manipuleren.

Bimify
Een belangrijk punt van de ontwikkelingen bij BricsCAD betreft de inzet van Artificial Intelligence (AI) in het pakket. Een van de tools die gebruikmaakt van AI is Bimify. Zoals de naam al aangeeft, is deze functie bedoeld om niet-intelligente geometrie om te zetten in een intelligent BIM-model, iets wat met name van pas komt bij het importeren van ontwerpdata uit andere pakketten. Het effect van Bimify is daarbij tweeledig. In eerste instantie zal er een automatische classificatie plaatsvinden waarbij de aanwezige geometrie wordt onderverdeeld in 13 basistypes, variërend van muren tot vloeren en kolommen tot platen.

Als de toekenning heeft plaatsgevonden, gaat Bimify verder met story & building detection, waarbij de verdiepingen van een gebouw worden herkend en elementen worden toegevoegd aan deze verdiepingen. “Het belang van deze functie is dat automatische classificatie er ook voor zorgt dat de ontwerper meer vrijheid heeft tijdens het ontwerpen”, zo legt De Keyser uit. “Wanneer de ontwerper niet importeert maar vanaf nul begint met het opbouwen van het model, kan hij toch schetsmatig werken omdat de details later automatisch kunnen worden toegevoegd. Dat betekent dat hij zijn creativiteit de ruimte kan geven, zonder dat hij zich hoeft te laten belemmeren door modelleerregels.”

Detailherkenning

Een ander voorbeeld van de manier waarop Bricsys AI inzet in de software, is bij de detailherkenning in een model. Als de gebruiker een detail uitwerkt voor een onderdeel van het model, bijvoorbeeld een connectie tussen twee onderdelen, zal de software automatisch zoeken naar plaatsen waar dit detail nog meer in het model voorkomt. De gebruiker kan vervolgens de suggesties van het programma controleren en de voorstellen accepteren of verwerpen. “Momenteel is deze functie vooral bedoeld voor verbindingen, maar in de toekomst zullen we dit op allerlei soorten details kunnen toepassen. Daarmee is deze functie eigenlijk de perfecte aanvulling op een objectenbibliotheek. Met een goed georganiseerde bibliotheek is misschien 25 procent van de objecten te plaatsen, maar met deze methode kan ook die andere 75 procent automatisch worden ingevuld. Dat is in onze ogen een zeer grote stap voorwaarts: met de inzet van AI is herkenning eigenlijk belangrijker geworden dan hergebruik en creëren we feitelijk een nieuwe generatie software.”

In BricsCAD wordt altijd in 3D gewerkt. De binnenkant van een model is te bekijken en te bewerken met behulp van uiteenlopende tools.

Comments are closed.