Senior medewerker civiele infrastructuur

5 april 2019

Als senior medewerker civiele infrastructuur ben je verantwoordelijk voor het beheer- en instandhoudingsproces van de wegen, verhardingen en wegmeubilair.

Senior medewerker civiele infrastructuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Functieomschrijving
Civiele techniek, infrastructuur, wegen en verkeer zijn stuk voor stuk zaken waar het in jouw baan om draait. Als senior medewerker civiele infrastructuur voel jij je dan ook als een vis in het water bij het Expertisecentrum Techniek van de directie Vastgoedbeheer.

Als senior medewerker civiele infrastructuur ben je verantwoordelijk voor het beheer- en instandhoudingsproces van de wegen, verhardingen en wegmeubilair. Je werkt aan de ontwikkeling van assetmanagement en risicogestuurd wegbeheer. En je zorgt eveneens voor het veilig en duurzaam gebruiksgereed houden van het vastgoed dat in beheer is bij Rijksvastgoedbedrijf.

Vanzelfsprekend zijn er ook in het vakgebied wegen en verkeer de nodige ontwikkelingen. Jij houdt die in de gaten en signaleert consequenties van die ontwikkelingen. Vervolgens adviseer je over de manier waarop daarmee moet worden omgegaan. Binnen en namens het Rijksvastgoedbedrijf vervul je een vraagbaak- en adviesfunctie vanuit de wegenbouwkundige, verkeerskundige en verkeerstechnische expertise. Die rol heb je zowel richting interne afdelingen als externe partijen en klanten.

Comments are closed.