Wat is nieuw in ST10?

24 oktober 2017

Ook deze zomer is er weer een nieuwe versie van Solid Edge uitgekomen. ST10 heeft een groot aantal vernieuwingen en uitbreidingen gekregen. Verbeteringen in bestaande technologie, maar ook compleet nieuwe onderdelen zoals Reverse Engineering, Convergent Modeling en Generative Design. Bij ST10 wordt gesproken over: “Shaping the future of product development.”

 

Door Jaap Dubbelaar

Traditioneel werken de werktuigbouwkundige 3D-ontwerpsystemen met Boundary Representation, of wel B-Rep, solids. Tegenwoordig wordt echter steeds vaker gebruikgemaakt van zogenaamde Mesh-modellen vanuit bijvoorbeeld 3D-scanning. Ook zijn grote aantallen van dit soort modellen op internet beschikbaar in STL-formaat. Om deze eventueel te kunnen aanpassen, heeft ST10 verschillende gereedschappen gekregen. Met de Reverse Engineering-functies kan de uit kleine vlakjes opgebouwde geometrie worden opgeschoond en indien nodig worden omgezet naar solids. Op basis van de vorm worden vlakken, cilinders en bolvormen herkend, waardoor uiteindelijk een gesloten volume tot solid kan worden omgezet.
Met de nieuwe Siemens’ Convergent Modeling-technologie is het ook mogelijk om de Mesh-modellen aan te passen zonder er eerst B-Rep solids van te maken. Dit zorgt voor een enorme tijdsbesparing. Bestaande bewerkingen zoals Cutout en Hole kunnen direct op de Mesh-modellen worden uitgevoerd. Ook zijn Boolean-operaties als Subtract en Union mogelijk.
Generative Design is de benaming voor automatische geometrie-optimalisatie. De gebruiker geeft in het basisontwerp de montagepunten en belastingen aan. Tevens wordt het materiaal gekozen waarmee de toelaatbare spanning vastligt. Na het kiezen van de gewenste gewichtsbesparing wordt vervolgens geheel automatisch een geoptimaliseerd model gegenereerd. Deze bestaat uit vrije vormen en zal in de meeste gevallen alleen via 3D-printtechnieken kunnen worden geproduceerd.

Het hoofdframe (in rood) is middels Generative Design tot stand gekomen.

Modellen en Samenstellingen

Met het in ST 10 geïntroduceerde commando Model Scaling zijn modellen in één bewerking te vergroten en verkleinen. Zowel een uniforme als niet-uniforme verschaling voor bijvoorbeeld compensatie van krimp bij gietvormen is mogelijk.
Al enige tijd kan de Microsoft Surface Pro als mobiele werkplek gebruikt worden met Solid Edge. Met de digitale pen zijn nu handschetsen te maken die tijdens het schetsen automatisch worden omgezet naar exacte elementen als lijnen, cirkels en bogen. Zo kan het basisontwerp snel tot stand komen en is het direct in 3D te gebruiken.
In de 3D Sketch-gereedschappen is een nieuw commando Routing Path toegevoegd. Deze werkt zoals PathXpres, dat al veel langer bestaat voor het tekenen van leidingwerk en bekabeling. Het is een handig hulpmiddel om 3D-schetsen te tekenen waarbij het systeem helpt om de kortste route te vinden tussen een begin- en eindpunt.
In plaatwerk zijn verbeteringen aangebracht waardoor rechthoekige en ronde sparing ter plaatse van buigzones qua vorm intact blijven bij Synchronous aanpassingen van het model. In de Assembly-omgeving heeft de gebruiker de beschikking gekregen over Suppression- variabelen om Mating-relaties en onderdelen aan en uit te zetten afhankelijk van parameterwaarden. Zo kunnen bijvoorbeeld, afhankelijk van afmetingen, automatisch montagegaten worden toegevoegd of de aantallen van onderdelen worden gestuurd.
Assembly Clones is een commando om automatisch onderdelen of sub-samenstellingen in een assemblage toe te voegen, waarbij de plaats automatisch wordt herkend op basis van de geometrie. Dit is een hele efficiënte manier om grote aantallen onderdelen op steeds dezelfde manier te plaatsen.
Een nieuwe optie in Insert Part Copy en Union maakt het mogelijk om van een samenstelling één enkel part te maken. Dit werkt ook in situaties waarbij onderdelen via een lijncontact elkaar raken: een zogenaamde Non-manifold conditie wordt voorkomen doordat de onderdelen automatisch een fractie worden vergroot of verkleind. Deze One Body-samenstellingen zijn vervolgens te gebruiken om geometrie over te dragen aan bijvoorbeeld een toeleverancier zonder daarbij alle details prijs te geven.

Geometrie-optimalisatie om gewicht en materiaal te besparen.

Fabricage

3MF is een steeds vaker gebruikt bestandsformaat voor 3D-printen en kan door Solid Edge worden geëxporteerd. ST10 heeft een speciale 3D-printinterface gekregen met een Preview-functie en meerdere instelmogelijkheden voor het exporteren van 3MF en het bekende STL. Ook is het mogelijk om met Microsoft’s 3D Builder direct vanuit Solid Edge te printen.
Een andere optie is een geheel geïntegreerde Cloud 3D Printing-service via 3Yourmind. Dit is een soort webwinkel voor het produceren van modellen met direct opgave van prijs en levertijd na het kiezen van de leverancier, materiaal, afwerking en andere relevante variabelen.

Vanuit Solid Edge 3D-prints bestellen.

Simulatie en Technische Publicaties

Solid Edge Flow Simulation is de volledig geïntegreerde software voor stroming- en warmtetransport-analyses. De applicatie is onder de naam FloEFD door Mentor Graphics ontwikkeld, wat sinds kort een onderdeel van Siemens PLM Software is. Doordat de applicatie geheel binnen Solid Edge draait worden de simulaties direct op de modellen uitgevoerd en worden de berekeningen geüpdatet na het aanpassen van modellen.
Solid Edge ST10 heeft ook oplossingen gekregen voor het maken van technische documentatie zoals fabricage- en assemblageinstructies, trainingsmateriaal en specificaties. Met Solid Edge Illustraties en 3D Publishing zijn documenten te maken met Solid Edge modellen, samenstellingen, configuraties en exploded views. Alles direct gelinkt aan de originele geometrie zodat ook updates bij aanpassingen automatisch worden verwerkt in de publicaties.

Geïntegreerde stroming- en warmtetransportanalyses met FloEFD.

Data Management

In de voorgaande versie van Solid Edge, ST9, zijn een groot aantal databeheerfuncties in Solid Edge verwerkt. Deze werken met de standaard Windows Indexer, de Windows Explorer en File Properties. Dit zorgt voor een eenvoudige, snel te implementeren, datamanagementoplossing voor omgevingen met een beperkt aantal gebruikers waarin geen volledig PDM of PLM nodig is.
In ST10 is de beheerfunctionaliteit verder uitgebreid met een completere User Interface en meldingen aan gebruikers indien een nieuwe versie van een onderdeel beschikbaar is gekomen. Ook zijn er nu gereedschappen voor het vinden en herstellen van dubbele bestanden. Ten slotte wordt bij het maken van een kopie van een onderdeel of samenstelling direct een kopie gemaakt van de bijbehorende werktekeningen.
Ook de Solid Edge-integratie met Teamcenter is onder handen genomen. Gebruikers kunnen nu tijdelijk offline van Teamcenter werken, bijvoorbeeld indien buiten de deur aan een aantal bestanden moet worden gewerkt. Van tevoren, terwijl connectie met Teamcenter nog live is, haalt de gebruiker de benodigde bestanden op en checkt hij deze uit. Hierdoor is voor ieder in het bedrijf duidelijk dat deze bestanden in gebruik zijn en kunnen geen dubbele wijzigingen worden uitgevoerd. Nadat het werk buitenshuis is uitgevoerd, koppelt de constructeur zijn systeem weer aan de Teamcenter-omgeving en brengt hij de gewijzigde bestanden weer terug.
Een nieuwe functie is Save New to Existing voor het toevoegen van een Solid Edge-bestand aan een al bestaand Teamcenter Item. Vanaf ST10 wordt Teamcenter Classificatie ondersteund middels de geheel geïntegreerde Active Workspace Client. Verder zijn er een groot aantal verbeteringen in de gebruikersinterface, zoals het direct kunnen openen van bijbehorende werktekeningen, het valideren van gebruiksinput bij het opslaan van data en een grotendeels aanpasbaar Open File-formulier. Al deze functies zorgen voor een hogere efficiency en minder fouten.

Portal

De Solid Edge Portal is een nieuwe manier voor gebruikers om op een veilige manier binnen projecten samen te werken, zowel binnen als buiten het eigen bedrijf. 3D-Ontwerpen en tekeningen uit Solid Edge, maar ook bestanden uit andere applicaties, worden geüpload naar werkmappen in de cloud. Vervolgens kunnen de data bekeken worden met een systeemonafhankelijke browser op zowel desktops als mobiele systemen.

Jaap Dubbelaar is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Aanvullende informatie over Solid Edge is te vinden op www.solidedge.com en www.solidedge.nl.

Comments are closed.