Solid Sweep & Pack and Go

9 juni 2017

In deze Tips & Tricks een beschrijving van twee geheel nieuwe functies in Solid Edge ST9: de Solid Sweep en Pack and Go. De eerste is een nieuwe modelleerfunctie en de tweede een gereedschap om snel bij elkaar behorende bestanden te verzamelen om bijvoorbeeld door te sturen naar een toeleverancier.

 

Door Jaap Dubbelaar

De Solid Sweep is zowel binnen de Ordered- als de Synchronous-omgeving te gebruiken. Het is een modelleerbewerking die als input een solid gebruikt in combinatie met een 2D- of 3D-curve. Deze solid (de Tool Body) wordt langs de curve (het Path) bewogen zoals een freesbewerking. De tool draait daarbij rond zoals bij een echte frees. Net als bij veel modelleerbewerkingen in Solid Edge is er een versie van het commando die materiaal wegneemt: de Solid Sweep Cutout en ook één die juist materiaal toevoegt, de Solid Sweep Protrusion.

Solid Sweep input

Een Solid Sweep Protrusion kan worden gestart als er minimaal één solid en een curve in de part-file aanwezig is. Voor de Cutout-versie zijn twee solids nodig. De ene is het model dat bewerkt wordt, de andere is het gereedschap dat tijdens zijn beweging materiaal zal verwijderen. Uitgangspunt is dan ook een Multi Body part.

Solid Sweep Protrusion en Cutout.

Solid Sweep Protrusion en Cutout.

Bij het opstarten van het commando verschijnt een korte knoppenbalk. De eerste stap is het selecteren van de Path-curve. Deze kan 2D zijn, dus in een plat vlak, maar ook driedimensionaal. Het Path mag scherpe hoeken hebben, hij mag zichzelf doorkruisen en hij mag zowel open als gesloten zijn.

De volgende stap in het commando, is het selecteren van de Tool Body gevolgd door het kiezen van de rotatie-as. Heeft de tool de vorm van een omwentelingslichaam, dan wordt automatisch de hartlijn geselecteerd. Indien dit correct is, kan dit direct met de rechtermuisknop worden bevestigd. Is deze solid niet rotatie-symmetrisch dan dient een rotatie-as geselecteerd te worden die van tevoren getekend is. Ook kan een ribbe van de solid worden gebruikt als as.

Bij een 2D Path is dit voldoende input om de functie uit te voeren. De Protrusion of Cutout verschijnt direct. Bij een driedimensionale curve is er nog een Lock Direction Step. Deze vraagt een lijn, een hartlijn of een vlak te selecteren voor de oriëntatie van de tool tijdens het traject langs de Path curve.

Dan is er nog één optie binnen het commando die aan of uit kan staan. Deze heet Place Tool on Path en zorgt voor het al of niet verplaatsen van de Tool naar het Path indien deze zich op een andere plaats in de ruimte bevindt. In onderstaande afbeelding is de werking goed te zien.

De commando-stappen van Solid Sweep: A = met de optie ‘Place tool on Path’; B = zonder deze optie.

De commando-stappen van Solid Sweep: A = met de optie ‘Place tool on Path’; B = zonder deze optie.

 

Pack and Go

Bij het werken met samenstellingen en bijbehorende tekeningen hebben ontwerpers vaak te maken met grote aantallen bestanden die aan elkaar zijn gelinkt. In een omgeving zonder Product Data Management zoals Teamcenter, worden vrijwel altijd mappenstructuren opgezet om de data vindbaar te houden. Dit heeft als groot nadeel dat bestanden niet zomaar verplaatst mogen worden van de ene naar de andere map. Wanneer dit ongecontroleerd gebeurt ontstaan er verbroken links en zullen onderdelen ontbreken in samenstellingen en kunnen tekeningen niet meer correct updaten. Dit is een extra punt van aandacht bij het uitwisselen van ontwerpen met toeleveranciers en co-ontwerpers. Ook bij de oplevering van CAD-bestanden aan een opdrachtgever vraagt dit alle aandacht.

Twee plaatsen van waaruit Pack and Go kan worden opgestart.

Twee plaatsen van waaruit Pack and Go kan worden opgestart.

Pack and Go is een snelle en handige functie om alle bij elkaar behorende bestanden te verzamelen en vervolgens in één enkele map te kopiëren of te bundelen in een zip-bestand. Deze map of het gecomprimeerde bestand kan vervolgens worden overgedragen aan de ontvangende partij.

Gelinkte bestanden

Tijdens het verzamelen corrigeert de tool alle links tussen de bestanden zodat samenstellingen intact blijven en tekeningen nog steeds weten van welke 3D-bestanden zij zijn afgeleid. Pack and Go kan op twee plaatsen worden opgestart. Vanuit het Solid Edge-applicatiemenu onder Share en vanuit de Design Manager. Deze laatste is de uitgebreidere en vernieuwde uitvoering van de Revision Manager uit voorgaande versies van Solid Edge.

De tool dient te worden opgestart terwijl de te exporteren samenstelling is geopend. Daarna verschijnt het bedieningsformulier met een aantal keuze-opties. Zo kan de gebruiker aangeven dat hij ook de bijbehorende tekeningen of alle Simulation-resultaten wil meenemen. De gerelateerde bestanden worden gezocht binnen de mappen waar de oorspronkelijke bestanden staan. Indien een uitgebreidere Where Used nodig is, dient de Design Manager gebruikt te worden (zie verderop).

In het tweede gedeelte bovenin, wordt een keuze gemaakt voor het wel of niet handhaven van de mappenstructuur in de kopieën. Bij de optie ‘Maintain folder structure’ wordt dezelfde folderopbouw aangemaakt als bij de originele samenstelling met zijn onderdelen. Bij de andere optie komen alle bestanden in één enkele ‘platte’ folder bij elkaar. Indien hierdoor dubbele bestandsnamen zouden ontstaan, worden de bestanden automatisch hernoemd.

Het Pack and Go-formulier met de verschillende opties.

Het Pack and Go-formulier met de verschillende opties.

Verder kan de gebruiker kiezen voor een BOM-view of platte weergave van de samenstelling. Onderin het formulier bevindt zich de optie voor het kopiëren naar één map of naar een zip-bestand.

Aandachtspunten

Eventuele Excel-sheets die gekoppeld zijn, voor het bijvoorbeeld aansturen van parameters in de CAD-bestanden, worden automatisch meegenomen. Mochten er in de oorspronkelijke bestanden verbroken links voorkomen dan heeft Pack and Go hier geen problemen mee. De tool verzamelt wat het vinden kan. Overigens zou de gebruiker bij het openen van de samenstelling hier al voor gewaarschuwd moeten zijn.

In de SEAdmin-tool kan de applicatie-manager de beschikbaarheid van Pack and Go voor de gebruikers regelen. Indien uitgebreidere functionaliteit gewenst is, zoals het direct kunnen hernoemen van bestanden of het handmatig plaatsen van bepaalde delen in sub-mappen, dan kan dat met de Design Manager. Ook uitgebreide Where Used-acties zijn daarbij beschikbaar.

Pack and Go is een handige nieuwe tool om even snel – de naam geeft het al aan – een kopie te maken van een ontwerp met alle onderliggende bestanden. Alle verzamelde bestanden zijn daarna eenvoudig door te sturen via bestandsuitwisselingsdiensten, externe disken of de cloud.

Jaap Dubbelaar is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Aanvullende informatie over Solid Edge is te vinden op www.solidedge.com en www.solidedge.nl.

Comments are closed.