SolidWorks 2018 legt nadruk op productie

14 december 2017

Op 26 september kondigde Dassault Systèmes middels een online evenement versie 2018 van SolidWorks aan. Enige weken later hielden ook de dealers van SolidWorks hun evenementen en daarbij hebben ze hun klanten en andere belangstellenden op de hoogte kunnen brengen van de vele grote en kleine vernieuwingen in hun favoriete software. Ook de pers is in deze periode bijgepraat ten kantore van Dassault Systèmes. In dit artikel belichten we een paar persoonlijke favorieten uit het overstelpend aantal nieuwe mogelijkheden.

 

Door Rob Sman

Kaderend in Dassault Systèmes’ 3DExperience-platform wil SolidWorks duidelijk de spil zijn in een, of hét, productieproces: ‘Great Designs Get Built’ is een van de credo’s die versie 2018 omringen. Het 3D-model staat hierbij centraal, en biedt van oudsher onder meer mogelijkheden om het te valideren (analyse), visualiseren en produceren (CAM) op basis van de vorm (geometrie) van het model.
Het klassieke knelpunt bij het gebruik van het 3D-model in een CAM-omgeving is het ontbreken van toleranties; die informatie was doorgaans slechts beschikbaar in werktekeningen. Het was aan de CAM-operator de informatie uit beide bronnen met elkaar te verenigen. Op zich is, of wás, het eigenlijk altijd al een handicap dat toleranties pas in een werktekening konden worden aangegeven, terwijl ze eigenlijk deel uitmaken van het ontwerp. Om deze handicap te overkomen maken steeds meer CAD-systemen gebruik van Model Based Definition (MBD), waarbij het mogelijk is alle voor het (voortbrengings-)proces benodigde informatie aan het 3D-model toe te voegen. Tot die informatie behoren de toleranties, voor zowel afmetingen als vorm en plaats, maar bijvoorbeeld ook ruwheidsaanduidingen; de specifieke gegevens worden samengevat onder de noemer PMI (Product Manufacturing Information). MBD wordt al langere tijd toegepast in geavanceerde industrieën, maar begint zo langzamerhand wat meer gemeengoed te worden. Ook in SolidWorks is deze functionaliteit al enige tijd beschikbaar.

SolidWorks 2018

De zeer productieve tool Tabs and Slots maakt onder meer het samenstellen van plaatdelen voor het lassen heel eenvoudig.

PMI-gegevens

Bovenstaande inleiding zou de moeite niet waard zijn geweest als er niet een paar belangrijke ontwikkelingen in SolidWorks verband mee hielden. In de eerste plaats op het gebied van samenwerken. Het uitwisselen van PMI-gegevens is gestandaardiseerd in STEP AP242. Deze standaard wordt nu door SolidWorks ondersteund voor in- en export, en bovendien kunnen modellen uit Catia V5, PTC Creo en Siemens NX worden geïmporteerd met behoud van de daarin opgeslagen PMI. Hiermee wordt onder meer ook het beoordelen van samenstellingen waarvan de componenten uit verschillende bronnen afkomstig zijn eenvoudiger. Overigens is de informatie niet alleen te raadplegen in SolidWorks, maar kan van daaruit ook geëxporteerd worden naar een 3D-PDF, zodat de gegevens bereikbaar worden voor alle betrokkenen.
De PMI komt uiteraard pas volledig tot zijn recht als deze ook daadwerkelijk door ‘downstream’-processen gebruikt wordt. Hier zit de tweede grote ontwikkeling in SolidWorks 2018 die aan MBD/PMI gerelateerd is: er is (weer) een in SolidWorks geïntegreerd CAM-pakket beschikbaar, en die oplossing is in staat gebruik te maken van de PMI. Afmetingen met een tolerantie worden automatisch in het midden van het tolerantieveld gebracht! Voeg daarbij dat dit pakket features zoals een pocket kan herkennen en deze herkenning kan combineren met het automatisch toepassen van vooraf (door de gebruiker definieerbare) bepaalde bewerkingsstrategieën en je hebt een oplossing die veel tijd bespaart. Een besparing die zich nogmaals voordoet bij wijzigingen aan het ontwerp, want de bewerkingen zijn associatief met het model. Voor houders van een onderhoudscontract is dit pakket, dat geschikt is voor 2½D-frezen en 2-assig draaien en dat uiteraard SolidWorks CAM gedoopt is, gratis beschikbaar. Fantastisch nieuws voor alle gebruikers; grote organisaties kunnen hier hun voordeel doen met het optimaliseren van het productieproces, en de kleinere bedrijven en ‘makers’ bij wie SolidWorks zo populair is, kunnen flink besparen op hun software-investeringen. De technologie is afkomstig van CAMWorks, dat ook meer geavanceerde producten kan leveren.

Tab&Slot

Een nieuwe modelleerfeature biedt ook het nodige gemak en tijdsbesparing bij productie, in het bijzonder bij (las-)samenstellingen uit plaatwerk. Het juist positioneren van de onderdelen vergt daar vaak het nodige stellen en meten, of het gebruik van mallen. Dat laatste is bij enkelstuks en kleine series relatief kostbaar. Met de nieuwe functie Tab&Slot kunnen in een samenstelling aan het ene onderdeel tabs worden toegevoegd, waarbij in het andere onderdeel de corresponderende slots worden aangebracht. De fysieke samenstelling is nu zeer eenvoudig als een bouwpakket te realiseren, en kan eigenlijk niet meer fout gaan. Het gebruik van deze feature is niet beperkt tot plaatwerk, maar lijkt daar wel het meest toepasbaar.
Hierboven is het belang van omgang met bestanden uit andere pakketten al eens aangehaald. Dankzij SolidWorks Interconnect is het zelfs niet eens meer nodig om die bestanden (uit de meestgebruikte CAD-pakketten) echt te importeren (te ‘vertalen’), maar kunnen ze in hun oorspronkelijke formaat in samenstellingen worden toegevoegd. Zelfs het bewerken met SolidWorks-features is mogelijk, terwijl de associativiteit met het oorspronkelijk model behouden blijft. Daarnaast levert ook het importeren via standaard uitwisselingsformaten als STEP of IGES een bruikbare solid of surfaces op.
Er is echter ook een categorie modellen die tot nu toe lastiger in SolidWorks bruikbaar waren, namelijk modellen die opgebouwd zijn als meshes. Een mesh beschrijft de vorm als een netwerk van platte vlakjes die geen surfaces zijn, en zelfs als de mesh al waterdicht zou zijn, dan nog bevindt zich daarbinnen eigenlijk niets. Typische toepassingen die zo’n mesh produceren zijn meer ‘artistieke’ ontwerppakketten, of het 3D-scannen van een fysiek object. Ook het invoegen van meshes is nu geen probleem meer: een gesloten mesh wordt nu geconverteerd naar een ‘mesh body’; een nieuwe entiteit. Deze body heeft dus een volume en daarmee na toekennen van een materiaal ook een bekende massa. Bovendien wordt hij keurig gerenderd. Soms volstaat het rechtstreeks gebruik van zo’n mesh; bij het ontwerp van een bench kan op die wijze bijvoorbeeld ter referentie een (mesh-)model van een hond geplaatst worden. Dergelijke modellen zijn te kust en te keur op het internet te vinden. Het is echter ook voorstelbaar dat bijvoorbeeld een niet meer verkrijgbaar machineonderdeel moet worden nagemaakt, al dan niet in gewijzigde uitvoering. De uit een scan verkregen mesh moet dan in SolidWorks naar iets bruikbaars worden omgezet. Enerzijds kan dat met slimme tools voor het interactief omzetten naar surfaces, maar anderzijds kan het meshmodel natuurlijk ook worden gebruikt als leidraad voor het opbouwen van een kopie met de normale modelleerfuncties. Het kunnen importeren van een mesh is hoe dan ook een interessante toevoeging.

SolidWorks 2018

SolidWorks heeft weer een CAM-pakket. Tolerance Based Machining houdt rekening met de vorm- en plaatstoleranties in het model.

Generative Design

Tot slot nog aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van Generative Design. Nog even kort voor de niet-kenners: dit is een methode waarmee het ontwerp van een part geoptimaliseerd kan worden in sterkte en massa, met inachtneming van bepaalde randvoorwaarden en condities. In zijn algemeenheid is Generative Design nog niet zo’n hype; we geven ons denk ik nog niet zo makkelijk over aan een modelleerfunctie die het beter weet dan wijzelf en niet in de laatste plaats ook omdat het resultaat meestal moeilijk fysiek gerealiseerd kan worden met ‘traditionele’ bewerkingstechnieken. Het is dus een grote aanwinst in SolidWorks dat nu de productiemethode deel kan uitmaken van de randvoorwaarden: ‘ik wil het resultaat kunnen frezen’.
Alleen al het bovenstaande maakt het ons inziens de moeite waard aan deze nieuwe release aandacht te schenken.

Website SolidWorks

Comments are closed.