Stinis maakt optimaal gebruik van eigen ontwerpwerk

18 oktober 2017

Productinformatie beschikbaar in Nederland en Azië

Stinis is een wereldwijd opererende onderneming die hijsgereedschappen levert voor containeroverslag. Met het hoofdkantoor in Krimpen aan de Lek en nevenvestigingen in Maleisië, Singapore en Shanghai gaat het werk binnen het bedrijf dag en nacht door. Het beheer van de documentenstroom is daarbij cruciaal, vandaar dat er binnen Stinis ook uitgebreid is nagedacht over databeheer en de integratie van verschillende bedrijfssystemen.

Door Lambert-Jan Koops

Mathieu de Vries is project engineer bij Stinis Holland en vertelt over de activiteiten van het bedrijf: “Stinis bestaat al heel lang, maar is zich in de jaren zestig van de vorige eeuw gaan specialiseren in het ontwerpen en produceren van hijsgereedschappen voor de containeroverslag. Daarbij maken we vooral zogenaamde spreaders en split-headblocks. De spreaders zijn daarbij de apparaten die het mechanisme bevatten waarmee de vier hoeken van de container worden vastgepakt. 

De split-headblocks zijn door Stinis zelf ontwikkelde innovaties die kunnen worden voorzien van twee merkonafhankelijke spreaders en daarmee dan meerdere configuraties van containers kunnen tillen, niet alleen vier 20-voetcontainers of twee 40- of 45-voetcontainers, maar ook diverse combinaties van die containers. En om daarbij een beeld te geven: de binnenmaten van een 20-voetcontainer zijn 5,89 bij 2,35 bij 2,39 meter terwijl een 45-voetcontainer 13,54 bij 2,35 bij 2,69 meet.”

Engineers in de buurt
Stinis ontwerpt niet alleen hijsgereedschappen, maar produceert deze ook zelf in de fabrieken in Nederland en in Maleisië. Op beide locaties vindt ook engineering plaats. “Het is erg belangrijk dat de engineers in de buurt zitten van de productielocatie”, zo stelt De Vries. “Het gebeurt namelijk regelmatig dat er tijdens de productie kleine aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld omdat de klant een wijziging doorvoert of omdat een toeleverancier onderdelen aanlevert die net iets anders zijn. In die gevallen moet het ontwerpmodel worden aangepast en dat kan het snelst en het best als de engineers ter plekke zijn, vandaar dat we zowel in Nederland als Maleisië een engineeringteam hebben.” 

De ontwerpteams van Stinis werken weliswaar op dezelfde manier, maar verschillen ook weer van elkaar. Zo is het Nederlandse team groter en heeft het extra taken: in Nederland wordt niet alleen engineering gedaan maar ook R&D. Van de 18 engineers in Krimpen aan de Lek zijn er drie die zich volledig bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarbij richt de aandacht zich niet alleen op hijsgereedschappen, maar ook op systemen die aan deze gereedschappen kunnen worden toegevoegd. “Een van de zaken waar we aan werken zijn de zogenaamde imaging-systemen. Daarmee is het mogelijk om containers te herkennen en ze automatisch te plaatsen, iets wat weer veel tijd scheelt bij de verwerking.”

Stinis is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van hijsgereedschappen.

 

Beheer
De ontwerpers van Stinis werken voornamelijk met een drietal pakketten: mechanische ontwerpen worden gemaakt met Inventor, smeersystemen worden uitgewerkt in AutoCAD Mechanical en voor elektrische schema’s wordt Eplan ingezet. Voor het beheer van de engineeringdocumenten is in 2010 door Stinis het pakket Autodesk Vault aangeschaft bij CAD & Company, waarbij meteen is gekozen voor een koppeling met het ERP-pakket Isah. De Vries: “We werkten tot 2010 met Meridian als beheersysteem voor de technische data, waarbij we ook gebruik- maakten van de replicatiemogelijkheden die dat pakket bood. We liepen echter steeds vaker tegen problemen aan met Meridian, zodat de engineers soms meer tijd kwijt waren aan het controleren van de bestanden dan aan hun daadwerkelijke ontwerpwerk. Omdat inmiddels duidelijk was dat Microsoft SQL de functionaliteit kon leveren voor replicatie, hebben we vervolgens hiervoor gekozen en dit gecombineerd met Autodesk Vault, wat de functies levert voor het documentbeheer.” Met de replicatiemogelijkheden die Microsoft SQL biedt, is het mogelijk om de engineering in Nederland en Maleisië volledig te synchroniseren, maar het is niet alleen de ontwerpafdeling die gebruikmaakt van deze functionaliteit: ook alle ERP-informatie wordt gerepliceerd. De Vries: “Met de koppeling tussen Vault en Isah hebben we gekozen voor een systeem waarbij informatie maar op één plaats hoeft te worden ingevoerd: 3D-modellen, berekeningen, stuklijsten en specificaties worden vanuit de engineeringomgeving overgenomen in het ERP-systeem zonder dat daar nog menselijke handelingen voor nodig zijn. Dit garandeert ons dat alle informatie correct is overgenomen en dankzij de replicatie is die informatie ook voor iedereen beschikbaar: niet alleen voor de engineering- en de productieafdelingen, maar ook voor de Stinis-verkopers in Singapore en de servicemedewerkers in Shanghai.”

Hergebruik data
De beschikbaarheid van de engineeringdata door middel van replicatie is belangrijk voor de ontwerpers van Stinis, omdat deze vaak teruggrijpen op in het verleden al eens gemaakte modellen. “Voor ieder project brengen we eerst in kaart wat de klant precies nodig heeft: welke kraan, besturing en systemen hij gebruikt en hoe de bestaande situatie is. Daarna kijken we naar de ontwerpen die we in het verleden al eens hebben gemaakt. Daarbij wordt in eerste instantie binnen Vault geselecteerd op de functie van de onderdelen en vervolgens worden de bijbehorende gegevens uit het ERP-systeem meegenomen in de beslissing om het onderdeel wel of niet te hergebruiken. Dat gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of alle beschikbare materialen op voorraad aanwezig zijn, maar ook om de vraag of een onderdeel veel vaker is gebruikt of niet. Wanneer een onderdeel perfect is voor de opdracht, maar slechts één keer eerder door ons is gemaakt, is het meestal beter om even te kijken naar alternatieven die veel vaker worden ingezet. Die zijn vaak goedkoper te maken en makkelijker te onderhouden, zodat het loont om die te hergebruiken”, zo legt De Vries uit. Omdat een spreader al snel meer dan twaalfhonderd verschillende onderdelen bevat en een split-headblock uit minstens duizend onderdelen bestaat, is elk hergebruikt onderdeel tijdens het ontwerpproces weer mooi meegenomen. De Vries denkt dan ook dat de huidige manier van werken goed in elkaar zit. Hij vermeldt er echter wel bij dat dit alleen kan omdat er aan twee voorwaarden is voldaan. “In de eerste plaats moet de replicatie goed werken: de tijd die nodig is om de servers te updaten moet echt minimaal zijn. Momenteel is het minder dan een kwart seconde en dat werkt prima, dus dat is geen probleem. Een ander belangrijk punt voor het hergebruik van engineeringdata is dat de werkwijze voor de engineers helemaal vastligt. Niet alleen moeten ze op dezelfde manier ontwerpen, maar ze moeten ook de onderdelen op dezelfde manier omschrijven, anders is de informatie niet meer terug te vinden. Dankzij een duidelijke procedure en een goed doordacht naamgevingssysteem is het echter geen probleem om snel iets op te zoeken. Omdat Vault tijdens het zoeken thumbnails laat zien van de onderdelen, zien de engineers bovendien meteen of ze het gewenste ontwerp te pakken hebben of niet. Het hergebruik van engineeringdata is daarmee dus goed georganiseerd.”

Plannen
Al met al is De Vries tevreden over de huidige manier van werken binnen Stinis. Dat wil echter niet zeggen dat hij stilzit op automatiseringsgebied. “Voor het verder optimaliseren van het bedrijfsproces willen we in de nabije toekomst ook PLC-programma’s opslaan in Vault, zodat we hier ook het versiebeheer van onder controle kunnen houden. Daarnaast willen we via een webclient van Autodesk Vault de niet-technische medewerkers van Stinis met een viewer inzicht geven in de productgegevens. Op die manier zijn dus straks alle belangrijke data echt voor iedereen toegankelijk.”

De split-headblocks zijn door Stinis zelf ontwikkelde innovaties die met de zogenaamde spreaders meerdere configuraties van containers kunnen tillen.

Comments are closed.