Supersimpel en snel reviewen

27 september 2018

Voor een efficiënt en productief gebruik van een pakket als Inventor is meer nodig dan grondige kennis van de modelleermogelijkheden waaraan doorgaans in deze serie artikelen aandacht wordt geschonken. Het benutten van de ingebouwde mogelijkheden voor communicatie met andere bij het ontwerp betrokken partijen, maakt daar ook deel van uit.

 

Door Rob Sman

Onder ‘communiceren’ kan worden verstaan het verschaffen van inzicht in een ontwerp aan partijen die niet over Inventor beschikken, maar ook het beschikbaar stellen van ontwerpbestanden aan partijen die deze ook in Inventor willen gebruiken. Dat kunnen zowel klanten als collega’s zijn.
In dit artikel wordt de meest toegankelijke tool onder de loep genomen: Shared Views. Met Shared Views wordt degene die zo’n view bekijkt (de reviewer) alleen een blik gegund op het ontwerp, zonder bij de ‘inhoud’ te kunnen. Voor het bekijken van de Shared Views wordt de Autodesk Viewer gebruikt. De functionaliteit van Shared Views is in verscheidene softwarepakketten van Autodesk beschikbaar, maar uitsluitend voor klanten met Subscription. Het hangt af van het pakket dat de Shared View produceert, en de inhoud ervan, wat de mogelijkheden in de Viewer zijn. Is het bijvoorbeeld een view afkomstig uit AutoCAD of Inventor en is de inhoud 3D of 2D? Dit artikel is beperkt tot het gebruik vanuit Inventor. Natuurlijk staat het iedereen vrij om ook op andere manieren informatie aan derden te verschaffen: een schermafdruk maken van een venster in Inventor en deze per e-mail versturen kán ook, maar Shared Views doet het stukken beter.

Een bekend sample-model in Autodesk Viewer met toegevoegde opmerkingen.

Geen installatie
Shared Views is een zeer eenvoudig te gebruiken tool: de eenvoud en de gebruiksvriendelijkheid zit voor een groot deel bij de ontvangende partij. De voor het bekijken van informatie gebruikte Autodesk Viewer vergt geen enkele installatie of aanwezigheid van andere Autodesk-software. Het viewen gebeurt geheel in de webbrowser (die daarvoor wel WebGL moet ondersteunen), zowel op de PC, Mac als mobiele platforms. Het ‘sharen’ is overigens nauwelijks complexer dan het reviewen.

Actuele Shared Views in de browser in Inventor.

Met het eerste icoon op de Collaborate ribbon-tab (uitsluitend te vinden in Inventor 2019) wordt een Shared Views ‘browser’ geactiveerd en aan de rechterkant van het scherm geplaatst. Het zal duidelijk zijn wat de functie is van de grote knop New Shared View die daarin aanwezig is. Het icoontje dat ook op die knop staat probeert duidelijk te maken dat die Shared View naar ‘de cloud’ gaat en dus niet lokaal wordt opgeslagen. Dat is ook logisch want de bedoeling is om anderen er via hun webbrowser toegang toe te geven. Vanuit Inventor kunnen Shared Views worden aangemaakt van onderdelen, samenstellingen en tekeningen. Bij onderdelen en samenstellingen is aan te geven of de Properties en namen van componenten beschikbaar moeten komen. Let wel: uitsluitend zichtbare componenten worden in de view opgenomen. Een Shared View van een tekening levert een ‘plaatje’ op waarin in de viewer gezoomd en gepand kan worden, maar vanuit onderdelen en samenstellingen is het resultaat 3D.
Tevens is Orbit beschikbaar om in de viewer het model in ieder gewenst standpunt te beschouwen. (Raar feitje: In de Nederlandse versie van Windows is Orbit als enige functie vertaald en heet dan Cirkelen). Niet alles uit het model is in de Shared View beschikbaar: work-features en zichtbare sketches komen niet over, 3D Annotation-objecten daarentegen wel! Daarmee zou een Shared View gedeeltelijk de rol van 3D PDF kunnen overnemen. Ook de interne opbouw (features) van de onderdelen is niet beschikbaar. In combinatie met de eerdergenoemde opties om ook de componentnamen en properties niet vrij te geven, blijft het intellectuele eigendom van het ontwerp in hoge mate beschermd. Wie daarin nog verder wil gaan, zou kunnen overwegen een Shared View te maken van een model dat met Derive of Shrinkwrap vereenvoudigd is.

Feedback geven
De gemaakte view wordt in de ‘browser’ getoond, maar is nog niet voor anderen beschikbaar. In het menu, de drie puntjes, zijn vier opties beschikbaar: Delete, Extend, Copy Link en View In Browser. Alleen Extend en Copy Link behoeven enige uitleg. Extend verlengt de periode dat de Shared View online beschikbaar blijft; normaal is dat een maand, wat voor veel projecten lang genoeg is. Copy Link maakt het mogelijk het adres van de View met Paste (Plakken) in een e-mail te zetten en die naar de reviewer te sturen. Alles wat die hoeft te doen om de Shared View in te zien, is het volgen van de link in zijn e-mail. Dit is voor iedereen mogelijk. Alleen als de ontvanger ook gebruik wil maken van de mogelijkheden van de Autodesk Viewer om de ‘afzender’ feedback te geven, zal hij een Autodesk-account moeten hebben. Een uitnodiging om een account aan te maken, wordt, indien nodig, automatisch getoond. Iedereen, klant of niet, kan een account aanmaken bij Autodesk.
Zowel afzender als ontvanger van de view kunnen nu met functies als Add A Comment en Reply berichten uitwisselen. De afzender kan dit zowel in de browser in Inventor als in Autodesk Viewer zelf. De ontvanger zal vaak alleen deze laatste ter beschikking hebben. In de Viewer is dan ook nog de functie Markup voorhanden, waarmee revisiewolken, pijlen en tekst kunnen worden gebruikt om de view van opmerkingen te voorzien. Vaak zal dat gaan om geconstateerde defecten of gewenste wijzigingen. Na een Save is ook dit een deel van de communicatie. De oorspronkelijke afzender kan de van de reviewer afkomstige aanwijzingen verwerken en daarna als Resolved afstrepen. Een Shared View is niet associatief met het bestand waarvan hij is gemaakt. Het is dus denkbaar dat van enkele alternatieven van een nog door te voeren aanpassing wel een View wordt gegenereerd ter beoordeling, zonder dat die wijzigingen ook al werkelijk worden opgeslagen in het ontwerp.

Meten
De in de viewer aanwezige hoofdfuncties, waarvan Markup al even is genoemd, spreken voor zichzelf, maar de functie Measure verdient wat toelichting. Het meten van afstanden en hoeken gebeurt altijd van punt naar punt. Er zijn wel objectsnaps waarmee eindpunten, middens en centers kunnen worden gevonden. Het meten van de lengte van een as is daarmee wel mogelijk, maar de diameter is niet op te meten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de radius van een fillet. Wanneer de reviewer inzicht zou willen hebben in afmetingen, zouden deze door de ontwerper met 3D Annotation aan het model kunnen worden toegevoegd en zo in de Shared View worden opgenomen.
De online Autodesk Viewer is vanzelfsprekend ook te gebruiken zonder deel uit te maken van het hierboven geschetste reviewproces. Start hiervoor de viewer door in een internetbrowser naar viewer.autodesk.com te navigeren en in te loggen. Met Upload New File kunnen bestanden naar de website worden gekopieerd om te worden omgezet naar een view. De viewer kan met veel bestandsformaten overweg, waaronder STEP. Voor het viewen van Inventor-samenstellingen is het weinig zinvol te proberen het iam-bestand te uploaden. De viewer kan wel constateren dat er meer bestanden nodig zijn, namelijk de componenten, maar de gebruiker moet dan zelf de bestanden kiezen. Indien de assembly is opgeslagen in een nette folderstructuur biedt Upload Folder de beste kans op een correct resultaat. Een lokaal geïnstalleerde versie van Inventor View is dan wellicht een betere optie.

Website Autodesk

Comments are closed.