Teamcenter-integratie ST9

20 april 2017

De Teamcenter-integratie van Solid Edge heeft in de ST9-versie een flink aantal uitbreidingen en verbeteringen gekregen. Hierbij een overzicht van het belangrijkste nieuws op dit gebied.

 

Door Jaap Dubbelaar

Het eerste wat opvalt op het gebied van Teamcenter-integratie is het nieuwe Teamcenter-commando-lint met alle aan beheer gerelateerde functies. In voorgaande versies waren deze meer verspreid te vinden. Nu zijn ze op een logische manier op één plaats samengebracht. Hier zijn dus commando’s te vinden als: Check In/Out, Revise, Where Used, Update Status en de Cache Assistant.
Geheel nieuw op deze plaats is het commando om een Workflow Process te starten. De gebruiker hoeft daardoor niet meer naar de Teamcenter-applicatie over te stappen om een vrijgave-actie te beginnen. Een nieuw formulier, User Session Information, aan de rechter zijkant, geeft veel nuttige informatie over de Teamcenteromgeving, zoals servernaam en connectiegegevens.

Teamcenter-integratie

Het nieuwe Teamcenter-commando-lint met alle datamanagement-functies.

Properties

Het File Properties-commando biedt een geheel nieuw formulier met alle File Properties van het actieve Solid Edge-bestand met de actuele inhoud van deze metadata en de gekoppelde Teamcenter-attributen. Het formulier kan gebruikt worden om de data te lezen of te wijzigen. Het type attribuut wordt aangegeven en daarbij wie de ‘eigenaar’ is, CAD, PDM of beide.

Teamcenter-integratie

De Properties van een item zowel aan de CAD- als PDM-kant.

Het File Open-formulier bij het werken met Teamcenter heeft een heel nieuw uiterlijk gekregen met nieuwe functionaliteit. Zo kan direct een Quick Search gedaan worden met een Item ID. De gebruiker heeft ook veel mogelijkheden om te bepalen welke aan het gekozen item gelinkte bestanden in de cache worden geladen, bijvoorbeeld tekeningen die bij een onderdeel of samenstelling horen.

Active Workspace

Active Workspace is de kortgeleden geïntroduceerde, platformonafhankelijke web-interface van Teamcenter. In Solid Edge is nu ook een Active Workspace-toegang geïntegreerd in de applicatie. Dit wordt Hosted-gebruik genoemd. Op een hele intuïtieve manier kan de gebruiker zoeken in Teamcenter om vervolgens de gevonden resultaten in te zetten in de CAD-applicatie. Ook het uitvoeren van workflowtaken is nu via de Active Workspace interface mogelijk in Solid Edge.

Teamcenter-integratie

Active Workspace volledig geïntegreerd in Solid Edge.

Cache en Sessie-informatie

De Cache Assistant heeft een nieuw uiterlijk gekregen met een commando-lint aan de bovenzijde. Er zijn duidelijke knoppen gekomen voor het filteren op Cache Status en voor het vullen van de Cache. Ook zijn er functies om met meerdere Workspaces om te gaan. Deze kunnen worden gebruikt in combinatie met Create Package, een geheel nieuwe tool voor het exporteren van de in een Workspace verzamelde set bestanden. De geëxporteerde bestanden worden in een zipfile opgeslagen die vervolgens te gebruiken is om bijvoorbeeld een project te exporteren naar een toeleverancier. De al langer bestaande Att To Teamcenter Interactive-applicatie kan later gebruikt worden om de geëxporteerde bestanden en eventuele nieuwe weer in Teamcenter te importeren.

Jaap Dubbelaar is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Aanvullende informatie over Solid Edge is te vinden op www.solidedge.com en www.solidedge.nl.

Comments are closed.