Technical Publications

13 september 2018

Het maken van duidelijke technische documentatie is van groot belang voor probleemloze fabricage, installatie en ook voor latere onderhouds- en servicewerkzaamheden. Solid Edge ST10 heeft hier twee modules voor: 3D Publishing en Illustrations. Beide zijn onderdeel van Solid Edge Technical Publications.

 

Door Jaap Dubbelaar

Met de Solid Edge Technical Publications-gereedschappen kunnen engineers snel benodigde interactieve technische documentatie maken binnen de, met Solid Edge Design, geïntegreerde omgeving. Alle onderdelen en samenstellingen zijn hierbij direct te gebruiken, zonder enige conversie. Ook worden de documenten automatisch geüpdatet bij latere wijzigingen van het ontwerp dankzij de associatieve koppeling met de modellen en samenstellingen. Hierdoor kan het aanmaken van technische documentatie al veel eerder in het ontwerpproces plaatsvinden. Dit kan veel tijdwinst opleveren omdat het machine-ontwerp en het produceren van documentatie grotendeels parallel kan gebeuren. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van traditioneel werken waarbij, nadat het hele ontwerp klaar is, alleen statische afbeeldingen van de 3D-modellen worden afgeleid voor de documentatie.

technische documentatie

Het maken van een werkinstructie met Solid Edge Illustrations.

Functies

technische documentatie

Een exploded view voor een montagehandleiding.

Enkele voorbeelden van toepassingen zijn: gebruikshandleidingen, onderdelen-catalogi met duidelijke 3D-afbeeldingen en gegevenstabellen, montage-instructies met stap-voor-stap-animaties van de uit te voeren handelingen en technische publicaties met fotorealistische renderingen die al gemaakt kunnen worden vóór de fabricage van het product. Met de Storyboard Wizard worden na elkaar uit te voeren montage-handelingen vastgelegd aan de hand van exploded views. Het werken met grote samenstellingen wordt vereenvoudigd door deze op te delen in sub-sets. Ook kan één technisch document meerdere 3D-modellen of samenstellingen bevatten.

Solid Edge Illustrations

Zoals de naam al aangeeft, is Illustrations de module voor technische illustraties van bijvoorbeeld stuklijsten met afbeeldingen en geanimeerde instructies. Output kan worden gegenereerd in raster en vector-formaten om op papier te reproduceren. Er kan ook voor digitale output gekozen worden in de vorm van web-portals, statische of dynamische PDF-bestanden middels HTML5 en 3D PDF-templates.
3D Publishing is een uitgebreidere module. Deze bevat alle Illustrations-functies, maar daarnaast een uitgebreide set van gereedschappen voor het aanmaken van Multi-Page-documenten. Dit kan een combinatie bevatten van 3D-modellen, animaties, tabellen en knoppen om door de structuur en instructies te navigeren.
Om de Solid Edge-ontwerpbestanden te kunnen openen, bekijken en eventueel te bewerken is ook de Solid Edge Design & Draftingfunctionaliteit inbegrepen in deze modules. Beide worden op dezelfde werkplek geïnstalleerd.

technische documentatie

Het produceren van technische documentatie kan al starten voor het ontwerp gereed is.

Werkwijze

Het aanmaken van de technische publicaties loopt via een aantal stappen. In Solid Edge Illustrations wordt gestart door een 3D-onderdeel of samenstelling te openen. Samenstellingsopbouw, properties, display configuraties, PMI, materialen en kleuren worden overgenomen vanuit de Solid Edge-bestanden en zijn direct beschikbaar binnen Illustrations.
Op het Storyboard worden de verschillende afbeeldingen die de engineer aanmaakt naast elkaar geplaatst. Het knoppenlint aan de bovenzijde toont de verschillende gereedschappen en bewerkingsstappen met als laatste Publish. Er zijn uitgebreide tools om de weergave te wijzigen en zaken aan te passen als oriëntatie, Shading Style, Background, lichtbronnen en materialen. Verder kunnen stuklijsten met posnummers worden geplaatst en exploded views worden gedefinieerd. Als laatste stap wordt het Storyboard gepubliceerd in de eerdergenoemde formaten. Kiest de engineer bijvoorbeeld voor raster, dan wordt per afbeelding op het Storyboard een rasterimage in de gekozen resolutie gemaakt.
Bij het exporteren naar 3D PDF en HTML5 wordt uitgegaan van templates met een groot aantal voorgedefinieerde instellingen, zoals knoppen om door de illustraties te bladeren. Er zijn onder andere templates aanwezig voor montage-instructies en handleidingen. De HTML5 output is zowel online als offline te bekijken in vrijwel alle browsers op pc, tablet en smartphones zonder dat daar enige extra software of plug-in bij nodig is. Alle 3D-views in PDF en HTML5 zijn interactief, waardoor de gebruiker kan in- en uitzoomen en de modellen vrij kan ronddraaien.

technische documentatie

Stuklijsten met bijbehorende afbeeldingen die ook dynamisch zijn (roteren, in- /uitzoomen).

Multi-Page-documenten

Bij het werken met Solid Edge 3D Publishing wordt direct gestart met het kiezen van een template. Zo zijn er bijvoorbeeld templates voor het maken van interactieve handboeken en werkinstructies. Grotendeels voorbereid met een voorblad, inhoudsopgave, afbeeldingen, stuklijsten en navigatieknoppen. Een belangrijk verschil met Solid Edge Illustrator is dat 3D Publisher Multi-Page-documenten kan aanmaken. Nadat een template is gekozen, wordt het model of de samenstelling hierin ingelezen en alle pagina’s worden gevuld overeenkomstig de instellingen van de template.
Met de functie Edit Page zijn de pagina’s te bewerken. Uiteraard zijn altijd extra pagina’s in te voegen of bladen te verwijderen. Ook hier wordt weer gewerkt met één of meerdere Storyboards waar verschillende illustraties naast elkaar komen te staan. Bijvoorbeeld de verschillende stappen van een assemblage-instructie.

Updates

Bij een eventuele aanpassing van het ontwerp dienen de Storyboards met illustraties te worden geüpdatet. Onderdelen die qua geometrie zijn aangepast, worden automatisch in alle afbeeldingen bijgewerkt. Onderdelen die toegevoegd of vervangen zijn, vragen om een gedeeltelijk handmatige update, bijvoorbeeld in de exploded views waarin ze moeten verschijnen.

Jaap Dubbelaar is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Aanvullende informatie over Solid Edge is te vinden op www.solidedge.com en www.solidedge.nl

Engineers die een demonstratiefilmpje van Solid Edge Technical Publications willen bekijken, kunnen hier terecht.

Comments are closed.