Column: Terminologie

2 februari 2016

CAD… het is een term die steeds meer in onbruik raakt. Steeds vaker spreekt ‘men’ over (Engineering) Information Modeling. Eigenlijk best gek – voor mij zegt CAD precies wat het is – computer ondersteund ontwerpen. Komt het verlies van de term CAD door de gang naar 3D? Waar de term modelleren vaak gebruikt wordt? Het is duidelijk – ik weet het niet. En echt belangrijk is dit ook niet – ‘what’s in a name?’ vroeg Shakespeare al…

Uiteraard is 3D wel belangrijk. Onze wereld is 3D. Alles wat wij ontwerpen en realiseren – van fiets tot hoge snelheidstrein – is 3D. Langzaam zijn wij ons gaan realiseren dat ontwerpdata meer zijn dan alleen ‘het plaatje’. En dan komt anno 2016 de term BIM om de hoek. Oorspronkelijk heel sterk geconnecteerd met een allesomvattend 3D-model van een gebouw, inmiddels veel meer gericht op het proces van het delen van data, of liever nog informatie. En niet alleen in de ontwerpfase – het liefst gedurende de gehele levenscyclus van een object.

Het delen van digitale data, c.q. informatie is niet simpel. Verschillende leveranciers van bijvoorbeeld CAD (ja, toch maar even de oude term gebruikt) hanteren verschillende formaten, die vaak niet direct uitwisselbaar zijn. Een methode om dit te adresseren zijn standaarden. Open standaarden zijn een geliefkoosd onderwerp voor velen en leveren soms verhitte discussies op. Natuurlijk zijn open standaarden een goed idee. Maar het lijkt toch een beetje op het volgende: eerst vertalen wij Nederlands in Duits en dan vertalen wij dat Duits naar Engels. Ik denk niet dat iemand dit in de praktijk doet. Het is omslachtig en het risico is groot dat er in beide vertaalslagen informatie verloren gaat. Waardoor het uiteindelijke verhaal toch niet helemaal het oorspronkelijke verhaal is…

In onze wereld is IFC hier een voorbeeld van. Van CAD-systeem A vertalen wij naar IFC. En dan vertalen wij van IFC naar CAD-systeem B. Velen hebben dit gedaan en hebben ondervonden dat het resultaat te wensen overlaat. Dit heeft veel redenen; om er een paar te noemen: CAD-systemen krijgen nieuwe mogelijkheden, een standaard evolueert en dit alles is helaas niet op elkaar afgestemd. Veel disciplines kennen ook nog eens helemaal geen gemeenschappelijk, open standaard. In die situatie is de geschetste werkwijze helemaal niet mogelijk.
De ervaring leert ook dat als er een directe uitwisseling tussen twee CAD-systemen mogelijk is, deze vaak zeer goed werkt. Niet zo gek, het is nu eenmaal veel eenvoudiger overeenstemming te krijgen tussen twee partijen, zeker als die daar ook nog een commercieel belang bij hebben.

Standaarden zijn mooi en belangrijk. Alleen zijn ze, althans naar mijn bescheiden mening, geen doel op zich. Als u mij een Word-document stuurt, kan ik dit direct lezen. En daar gaat het mijns inziens om: het format is ondergeschikt aan het doel. En het doel is delen van data/informatie. Ook in de CAD-wereld is dat heel goed mogelijk – als u voor de juiste systemen kiest en deze hoeven niet allemaal van één leverancier te zijn!

Jan Blaauboer is senior sales director government Europe, Middle East and Africa bij Bentley Systems.
Website Bentley Systems

Comments are closed.