De toekomst van HB Adviesbureau is 3D

4 december 2017

Alkmaars ingenieursbureau zet in op voortrekkersrol

In 2017 vierde HB Adviesbureau, onderdeel van de GP Groot groep, zijn 25-jarig bestaan. Een goed moment om niet zozeer terug als wel vooruit te kijken op de ontwikkelingen die de komende tijd te verwachten zijn in het werkveld van het ingenieursbureau.

Door Lambert-Jan Koops

Het 3D/BIM-team van HB Adviesbureau.

Het in Alkmaar gevestigde HB Adviesbureau verzorgt als adviseur en/of ingenieur kleine en grote, eenvoudige en complexe projecten binnen het brede begrip gemeentelijk infrastructuur en sport. Voor het (her)inrichten en (her)ontwikkelen van woon- en werkgebieden werkt het bedrijf vaak opdrachten uit in dienst van gemeenten en voert daar een breed scala aan taken uit. Zo is HB Adviesbureau betrokken bij het bouw- en woonrijp maken van (stedelijke) gebieden, voert het werkzaamheden uit op het gebied van riolering, openbare verlichting en waterhuishouding en voert het landmetingen uit.

“Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van stedelijke (her)inrichting is de ontwikkeling dat steeds meer projecten worden uitgevoerd in 3D”, stelt Joris Kok, ontwerper/3D-modelleur infra bij HB Adviesbureau. “Waar dit al jarenlang de gebruikelijke gang van zaken is in de werktuigbouw en sinds enige tijd ook in de bouw, daar is het bij de voorbereiding van gemeentelijke infraprojecten nog eerder uitzondering dan de regel. Veel van onze opdrachtgevers zijn nog terughoudend in de eis om de ontwerpwerkzaamheden uit te laten voeren in 3D. Nu 3D-modelleren echter meer en meer de praktijk wordt, ontstaat er ook de mogelijkheid om de 3D-modellen in te zetten voor visualisatie en virtual reality. En dat kan weer bijzonder nuttig zijn in de communicatie met alle partijen die betrokken zijn bij een project, zoals bijvoorbeeld bewoners.” 

Investeren
HB Adviesbureau gebruikt de visualisatie- en VR-mogelijkheden om zich nadrukkelijk te onderscheiden van andere partijen in de branche. “We investeren momenteel veel in onze eigen ontwikkeling op dit gebied, zodat we duidelijk meerwaarde kunnen creëren in een project. Zo gebruiken we bijvoorbeeld virtual reality om een 3D-ontwerp te presenteren. De betrokkenen kunnen daarbij hun eigen VR-bril opzetten en alle onderdelen van het project bestuderen. Dat neemt heel veel vragen en onduidelijkheid weg, want hoe goed uitgewerkt een plan ook is in 2D, voor veel mensen blijft het toch moeilijk om in te schatten hoe de veranderingen in de praktijk zullen aanvoelen”, aldus Kok.

Ruud Zonneveld, directeur bij HB Adviesbureau, vult zijn collega aan. “Momenteel zijn we niet alleen onszelf technisch aan het ontwikkelen, maar kijken we ook heel erg naar de vraag waar 3D meerwaarde kan bieden in zowel de uitvoering als bij de communicatie. Als we voordelen zien, geven we dat vervolgens aan bij onze opdrachtgevers en proberen we die ervan te overtuigen dat de extra inzet die er nodig is, ook absoluut meerwaarde heeft. We willen voorhoedespeler zijn om 3D toe te passen in de voorbereiding en engineering van gemeentelijke infrastructuur en de opdrachtgevers laten ervaren wat de voordelen zijn, niet alleen op technisch maar zeer zeker op communicatief gebied. Er zijn dan ook al situaties geweest waarbij we ervoor gekozen hebben om een project in 3D uit te werken, terwijl dit door de opdrachtgever niet gevraagd werd, gewoon omdat we er zelf van overtuigd waren dat het nuttig zou zijn. Zoiets vraagt wel een extra investering van onze kant, maar meestal kunnen we met het resultaat de opdrachtgever wel overtuigen van het nut van een dergelijke aanpak.”

Voortrekkersrol
Een van de dingen waar Zonneveld en zijn collega’s tegenaan lopen, is dat er binnen relatief kleine projecten vaak geen ruimte is om te investeren in 3D. Zonneveld: “Bij de reconstructie van de Velsertunnel is de hele verbouwing eerst virtueel uitgevoerd voor het echte werk begon. Dat moest ook wel, want het was een groot en belangrijk project waar absoluut niets mis mocht gaan, zodat er budget was vrijgemaakt voor deze manier van werken. Een partij als Rijkswaterstaat is dus op de hoogte. We zien daarnaast ook dat grote gemeenten oog beginnen te krijgen voor de voordelen van het werken in 3D, dus ook daar komt het langzaam op gang. Bij de kleinere gemeenten, de partijen waar wij veel voor werken, is er echter nog niet veel bekend over deze techniek zodat we een echte voortrekkersrol hebben.”

Het centrumplan van het Noord-Hollandse Bergen in virtual reality.

BIM
Met al het gebruik van 3D is het makkelijk voor te stellen dat HB Adviesbureau een warm voorstander is van BIM. Zonneveld en Kok zien de voordelen binnen een project, maar zijn het erover eens dat het niet altijd even haalbaar is om een project in BIM op te zetten. Kok: “BIM biedt vooral voordelen als de hele keten meedoet en niet alleen de ontwerper. Wij zijn een adviesbureau en dus niet direct betrokken bij de uitvoering, zodat we daar onze winst niet kunnen halen. Vandaar dat BIM voor ons meer bij uitzondering nuttig is, dan in de regel.”

Een voorbeeld van een uitzondering waarbij wél BIM gunstig bleek, was de bouw van tankstations door de GP Groot brandstoffen en oliehandel. Deze laatste partij bouwt en exploiteert tankstations waaronder het nieuwe duurzame NXT-tankstation-concept. HB Adviesbureau verzorgt het ontwerp en de engineering waarna GP Groot infra de uitvoering op zich neemt. Een mooie keten waarin eigenaar, beheerder, ontwerper en realisator binnen één groep actief is. “Alle stakeholders dachten dan ook vanuit één centraal belang waarin de BIM-gedachte uitermate geschikt bleek”, stelt Zonneveld. “Uiteindelijk is het project qua uitvoering dan ook een succes geworden.”

Piketloos werken
Een mogelijkheid die een 3D-benadering biedt, is de optie om modellen te maken waarmee uitvoerende partijen rechtstreeks hun grondmachines kunnen aansturen. Kok: “We zijn hier kortgeleden mee gestart en zien dat het heel goed werkt. En net als bij de inzet van visualisaties en VR merken we dat we ook hierbij een voorlichtende rol hebben. Veel uitvoerende partijen vinden het toch nog erg spannend om binnen relatief kleine gemeentelijke infraprojecten werkzaamheden uit te voeren zonder dat er een piket in de grond staat. Het komt dan ook regelmatig voor dat er toch nog wel her en der wat wordt ingemeten, gewoon omdat de uitvoerders er zeker van willen zijn dat alles klopt. Meestal zijn ze echter na een paar projecten wel over hun twijfels heen en durven ze volledig te vertrouwen op de digitale modellen. Verder staat voor 2018 het in 3D engineeren van riolering bovenaan ons ontwikkelingslijstje.” 

Comments are closed.