Met twee maten meten in Inventor 2018

2 oktober 2017

Het opmeten van objecten dient in Inventor niet alleen om het resultaat te controleren of informatie te vergaren, maar kan ook worden gebruikt als invoer voor het creëren van nieuwe objecten. In Inventor 2018 is de functie voor het meten aanzienlijk gestroomlijnd, maar er is tevens een addertje onder het gras gekropen.

 

Door Rob Sman

Tot op heden ontbrak het de meetfunctie niet echt aan mogelijkheden: ondergebracht op het tabblad Tools was op het panel Measure in Inventor 2017 een voorkeuze te maken voor het meten van afstanden en lengtes (Distance), hoeken (Angle), omtrekken (Loop) en oppervlakken (Area). Eenmaal een methode geactiveerd, bleken alle mogelijkheden ook benaderbaar vanuit een uitklapmenu in het kleine dialoogvenstertje. Daar bevond zich ook een voor dit artikel belangrijke instelling: de nauwkeurigheid (Precision), oftewel het aantal cijfers achter de komma.

Deze instelling werd in het modelbestand opgeslagen in twee verschillende waarden: een voor de hoeken en een voor de overige metingen samen. Bij een standaard metrische template stond het aantal decimalen voor meten van hoeken op twee, voor de overige op drie. Dit waren dezelfde waarden als de instellingen voor de Units in de Document Settings en al die instellingen sloten goed aan op het gebruik van millimeters en graden bij ‘normale’ ontwerpen.

Grootste minpunt bij het gebruik van de oude meetfunctie was het selecteren van de juiste invoer, waarvoor vaak gewacht moest worden op het verschijnen van het Select Other-venstertje. Voor het opmeten van iets simpels als de hartafstand tussen twee parallelle cylindrische gaten kon niet eenvoudig op de wanden van de gaten worden geselecteerd, want dit leverde de minimale afstand tussen de wanden op. Een poging dit op te meten door om te beginnen de rand van een gat te selecteren, strandde omdat dan onmiddellijk de straal van dat gat werd gemeten. Dan zat er niets anders op dan te wachten tot Select Other de gelegenheid bood de centers van de randen te selecteren, of als de gaten niet in hetzelfde vlak begonnen, bijvoorbeeld de hartlijn (Axis).

Inventor 2018

Een meting tussen faces in een samenstelling. Het workplane is in de samenstelling gedefinieerd.

2018

Het steeds moeizaam moeten maken van keuzes uit de Select Other-lijstjes is met de nieuwe Measure-functie in Inventor 2018 zo goed als verdwenen. Wanneer de functie wordt geactiveerd, verschijnt een veel groter informatiescherm (panel) dan voorheen. Dit panel kan vrij op het scherm worden geplaatst, maar desgewenst ook worden gedokt in de modelbrowser, die in Inventor ook de nodige verbeteringen heeft meegekregen.

Het Measure-panel wordt alleen getoond wanneer de Measure-functie actief is. Het grote verschil met de oude functie is dat nu eigenlijk zonder vertraging de te meten geometrie kan worden geselecteerd en dat in het panel uiteenlopende informatie over die elementen getoond wordt, onderverdeeld in een aantal groepen. Ten eerste is er Selection 1 met informatie betreffende een geselecteerd object, zoals de lengte van een edge of het oppervlak en de omtrek van een face. Als ook een tweede object wordt geselecteerd, wordt de informatie weergegeven in Selection 2 en worden in de groep Measure Results metingen tussen beide objecten getoond. Als vervolgens nog een object wordt geselecteerd, wordt dit Selection 2 en wordt de voormalige Selection 2 doorgeschoven naar 1. Klikken op een leeg deel van het scherm verwijdert de selectie.

Tip: het is mogelijk een hoek te meten met behulp van drie punten. Na het selecteren van twee punten moet de Shift-toets worden ingedrukt om een derde punt te kunnen kiezen. Door een meetresultaat in het panel te selecteren, wordt in het model de betreffende afmeting getoond.

Om nog even bij het hierboven aangehaalde voorbeeld van de twee gaten te blijven: het selecteren van de gaten op hun wanden of op de randen levert altijd zowel de hartafstand als de minimale afstand op. Daarbij is bij ieder object onder Measure Point te zien op welk punt de meting is gebaseerd en zijn onder Delta bij de Measure Results de afstanden in X, Y en Z uit te lezen. Dat alles in het coördinatenstelsel van het Origin. Uiteraard dit alles alleen indien van toepassing. Bij een meting tussen twee parallelle vlakken bestaan deze gegevens domweg niet. Helemaal onder alle informatie zijn nog instellingen voor de precisie te vinden; de gewenste nauwkeurigheid kan nog worden bijgesteld wanneer de meting al is uitgevoerd.

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat in samenstellingen een Selection Priority voorhanden is waarmee kan worden omgeschakeld naar het selecteren van Parts of Components in plaats van Faces en Edges. Hiermee wordt het ook mogelijk het volume en de positie van het centrum van het volume (niet per se het zwaartepunt!) direct te vinden.

Inventor 2018

Desgewenst kunnen de resultaten in een User Coordinate System worden getoond.

Het addertje

Al met al valt de vergelijking tussen de oude en de nieuwe Measure-functie heel duidelijk in het voordeel van de nieuwe uit, maar niet iedere meting profiteert hiervan. Bij het creëren van een nieuwe feature is bij het invoeren van afstanden en hoeken ook een meetfunctie beschikbaar. Dit is nog steeds de oude functie. Voor deze meetfunctie zijn geen instellingen voor de precisie beschikbaar en het blijkt dat de precisie van deze functie gelijk is aan de (document-)instellingen voor de Units! De ontwerper dient zich er dus van te overtuigen of deze instelling nauwkeurig genoeg is voor de meting die hij wil doen; Inventor neemt immers de afgeronde waarde over!

Tip: Alternatief kan vooraf een meting worden gedaan met de nieuwe Measure-functie. De gezochte waarde kan met Copy (onder de rechtermuisknop) uit het panel worden gehaald en met Paste worden toegekend aan een gebruikersparameter. Roep deze dan aan bij het creëren van de nieuwe feature.

Inventor 2018

Een meting tussen faces in een samenstelling. Het workplane is in de samenstelling gedefinieerd.

Verdwenen

Tot slot is er ook nog iets verdwenen. Het is niet meer mogelijk een aantal waarden bij elkaar op te tellen tijdens het meten (oude versie: Add to Accumulate). Als alternatief kunnen resultaten zoals zojuist beschreven uit het panel worden gekopieerd en in Excel worden gevoegd met Paste. Daarbij komen de eenheden bij de waarde in één cel te staan.
Om ze te kunnen optellen, moeten de eenheden worden verwijderd. Dit kan natuurlijk handmatig, maar ook door de celinhoud te splitsen met de functie Tekst naar Kolommen, te vinden op de ribbon-tab Gegevens. Kies ‘Gescheiden’ en ‘Spatie’ als scheidingsteken en voer dit uit. De waarden kunnen nu eenvoudig met SOM bij elkaar worden opgeteld. Overigens kan ook de gehele inhoud van het Measure-paneel worden gekopieerd (Copy All) en als tekst worden hergebruikt.

Website Autodesk

Comments are closed.