Uitwisseling en automatisering bij Van der Lee Metaal

23 mei 2017

Van der Lee Metaal uit het Brabantse Boekel ontwerpt, fabriceert, levert en monteert staalconstructies, trappen, leuningwerken en balustraden op maat. Het bedrijf heeft daarbij de afgelopen jaren enkele belangrijke stappen gezet op automatiseringsgebied, zodat nu de engineeringdata door het hele bedrijf heen worden gebruikt.


Door Lambert-Jan Koops

De trappen, leuningwerken en balustraden van Van der Lee Metaal worden geheel naar wens van de klant ontworpen en gebruikt in de woningen utiliteitsbouw, bij renovatieprojecten en in de voedings- en levensmiddelenindustrie. De opdrachtgevers zijn hierbij zowel aannemers, architecten, overheid als particulieren. Voor de productie van de onderdelen worden uiteenlopende materialen gebruikt, zoals staal, RVS, aluminium, hout en glas, waarbij het plaatwerk, RVS-onderdelen en aluminium bordessen worden geproduceerd door zusterbedrijf Vlonder Plaatwerk.

In 2010 stapten de engineers van Van der Lee Metaal over van het tekenen in 2D naar het ontwerpen in 3D en in 2015 werd binnen het bedrijf BIM geïntroduceerd. Cees van der Lee, eigenaar-directeur bij Van der Lee Metaal vertelt over het hoe en waarom van deze automatiseringsstappen.
“Ons zusterbedrijf Vlonder Plaatwerk is in 2009 gestart met tekenen in HiCAD als 3D-tool voor het plaatwerkontwerp. Omdat de engineers daar tevreden waren over het pakket hebben we besloten om ook als Van der Lee Metaal over te stappen naar HiCAD. Daarbij hebben we het rustig geïntroduceerd in onze werkzaamheden, door van project tot project te bekijken of het werken in 3D meerwaarde had, waarna we na verloop van tijd alle projecten in 3D deden. Het grote voordeel van dit werken in 3D was dat dit ook de mogelijkheid bood om onze ontwerpdata makkelijker te hergebruiken binnen onze organisatie. Zo konden we automatisch stuklijsten laten genereren uit de ontwerpbestanden en werd het makkelijker om STEP files en werkplaatstekeningen te genereren. Door fors in te zetten op automatisering is het nu dan ook mogelijk om met één druk op de knop een complete set werkplaatstekeningen te genereren op basis van het CAD-bestand. Iets waardoor de doorlooptijden op engineering drastisch worden ingekort.”

Volgende stappen

Van der Lee Metaal heeft in eerste instantie ingezet op het automatiseren van de interne processen, maar omdat het bedrijf niet op een eiland staat, kijkt directeur Van der Lee ook naar de volgende stappen. “We werken samen met verschillende toeleveranciers die onder andere plaatwerk en buislaserwerk leveren wat wij in onze producten verwerken. Met name in het plaatwerk zijn de processen vergaand geautomatiseerd en worden plaatuitslagen, CAM-data voor lasersnijden en kantbanken zonder tussenkomst van werkvoorbereiding gegenereerd. Daar spelen we op in door de juiste data uit ons 3D-model aan te leveren waardoor de doorlooptijden en faalkosten worden geminimaliseerd.”

Voor het databeheer gebruikt Van der Lee Metaal het PLM-pakket HELiOS van ISD dat ook de ontwikkelaar is van HiCAD. Het databeheerpakket werd in 2015 in gebruik genomen en is volgens Cees van der Lee een essentieel onderdeel voor de BIM-strategie van het bedrijf. “Het is niet alleen belangrijk om alle relevante data te kunnen genereren, ze moeten ook correct worden beheerd en kunnen worden uitgewisseld. Met name dat laatste is natuurlijk heel belangrijk bij een BIM-project, want bij die projecten willen we niet zomaar wat losse IFC-modellen rondsturen, maar echt een gecoördineerde samenwerking opzetten, waarbij iedere partij direct beschikt over de voor hem relevante informatie. Iets wat volgens mij nog te vaak niet gebeurt.”

Uitdagend project

Bij FrieslandCampina in Veghel plaatste Van der Lee Metaal staalconstructies, (RVS) trappen, bordessen en tankondersteuningen.

Bij FrieslandCampina in Veghel plaatste Van der Lee Metaal staalconstructies, (RVS) trappen, bordessen en tankondersteuningen.

Een voorbeeld van een BIM-project zoals Cees van der Lee dat voor ogen heeft, is het project dat het bedrijf heeft uitgevoerd voor FrieslandCampina. Dit bedrijf richt zich op de voedings- en nutritionele industrie. Op de productielocatie in Veghel wilde FrieslandCampina een aantal wijzigingen doorvoeren, waarbij staalconstructies, (RVS) trappen, bordessen en tankondersteuningen moesten worden geplaatst door Van der Lee Metaal. Een uitdagend project, niet in de laatste plaats omdat de beschikbare montagetijd zo kort mogelijk moest worden gehouden.

Cees van de Lee: “Het beperken van de montagetijd was voor FrieslandCampina niet alleen van belang omdat daarmee de productie werd opgehouden, maar ook omdat extra montagetijd een verhoogd risico inhoudt met betrekking tot de integriteit van hun productie. Omdat het een plant is waar voedingsmiddelen worden geproduceerd, moet het productieproces aan zeer strenge eisen voldoen en elk actie van buitenaf, zoals de montage van onze producten, vormt een risico. Vandaar dat we de opdracht kregen om al onze constructies van tevoren te monteren en ze in hun geheel te plaatsen op de site. Dat had nog heel wat voeten in de aarde. Er moest namelijk niet alleen worden gecontroleerd of het CAD-model zou passen binnen de as built-situatie, maar er moest ook een simulatie worden uitgevoerd van het hele plaatsingsproces. Omdat er van tevoren 3D-scans waren gemaakt, beschikten we over de juiste informatie en konden de trappen dan ook in één enkele hijsbeweging op hun plaats worden gezet. Een bijzondere prestatie, want op sommige plekken hadden we slechts enkele centimeters marge.”

De kracht van het project bij FrieslandCampina was volgens Cees van der Lee de samenwerking en uitwisseling tussen de betrokken partijen. Daarnaast heeft de opdracht hem ervan overtuigd dat Van der Lee Metaal in de toekomst ook rechtstreeks met puntenwolken moet kunnen werken. “We kregen nu een IFC-bestand van FrieslandCampina en dat werkte prima, maar het is natuurlijk nog makkelijker als we zelf puntenwolken kunnen maken, inlezen en bewerken. Het is dan ook iets wat we momenteel aan het onderzoeken zijn.”

Toekomst

Alhoewel Van der Lee Metaal de afgelopen jaren al verschillende stappen heeft gezet op automatiseringsgebied is volgens de directeur het eindpunt nog niet bereikt. “We zijn erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen op BIM-gebied en willen graag dergelijke projecten oppakken. Vandaar dat we ons instellen op een goede uitwisseling met derden en zelf bijvoorbeeld ook steeds strengere eisen stellen aan partijen aan wie we tekenwerk uitbesteden: ze moeten ontwerpen kunnen aanleveren volgens onze eisen, anders hebben we er niks aan. We krijgen in onze productiehal simpelweg niks meer gemaakt als de modellen niet de juiste informatie bevatten. Alleen door alles goed op elkaar af te stemmen zijn projecten zoals die bij FrieslandCampina mogelijk en ik denk dan ook dat we daarmee laten zien dat we op de goede weg zijn op automatiseringsgebied.”

Website Van der Lee Metaal
Website ISD Benelux

Comments are closed.