Verhoef Access Technology investeert in nieuw CAD-systeem

3 oktober 2017

Noord-Hollandse onderneming neemt tijd voor overstap

Bij Verhoef Access Technology ging eind 2015 de kogel door de kerk: het bedrijf zou overstappen van MicroStation V8i op een nieuw CAD-pakket. Inmiddels werken de engineers van het bedrijf sinds december 2016 met HiCAD en is ook het PDM-systeem Helios in gebruik genomen.

Door Lambert-Jan Koops

Verhoef Access Technology is een in Aalsmeerderbrug gevestigd bedrijf dat uitvinder is van de wereldwijd bekende vrijeval-reddingsboot en deze als enige ter wereld fabriceert in aluminium. Daarnaast is Verhoef producent van aluminium (patrouille-)boten en andere aluminium producten voor de scheepsbouwindustrie. De afgelopen decennia is vooral deze laatste categorie belangrijk geworden voor het bedrijf. Verhoef Acces Technology is daarbij gespecialiseerd in zogenaamde ship to shore gangwaysystemen: constructies in alle soorten en maten waarmee het mogelijk is om van de vaste wal op een schip te komen en omgekeerd. Het bedrijf ontwerpt en fabriceert daarbij klantspecifieke apparatuur met telescopische gangways, liftplatforms, kranen en kolommen ten behoeve van bluskanonnen voor klanten in de scheepsverladingindustrie. Zie het kader ‘Een gangway voor Yamal LNG’, een gas terminal in de kop van Rusland.

De constructie die Verhoef Acces Technology bouwde voor Yamal LNG bestaat uit een kolom met telescopische gangway, kraan, brandschot en bluskanon.

 

Allemaal enkelstuks
Richard van Leeuwen is engineer bij Verhoef Acces Technology en vertelt over het werk van hem en zijn collega’s: “Voor de kleinere loopbruggen geldt dat we nog weleens een ontwerp kunnen hergebruiken of dat we een nieuw model kunnen leveren door slechts enkele kleine wijzigingen door te voeren in een bestaande versie. Voor de grotere constructies geldt dat het zonder uitzondering allemaal enkelstuks betreft. We proberen daarbij natuurlijk wel componenten en onderdelen van eerdere modellen te hergebruiken, maar dat valt niet altijd mee omdat onze klanten vaak heel specifieke eisen hebben. Dan hebben ze bijvoorbeeld een steiger in een haven, waar een bepaald soort schepen moet aanmeren, zoals LNG-tankers of olietankers. Aan ons dan de taak om een systeem te bedenken dat precies die steiger met precies dat soort schepen kan verbinden. Soms is dat geen grote opgaaf, omdat het standaardschepen betreft met een makkelijk 
bereikbare en vrij liggende steiger, maar soms is er ook een uitgebreide studie nodig, bijvoorbeeld omdat de steiger al is volgebouwd met allerlei objecten die de bewegingsvrijheid van de gangway beperken.” Nadat de opdrachtstudie is afgerond, gaat het algemeen plan naar de tekenkamer waar het wordt gecontroleerd en eventuele verfijningen worden doorgevoerd. De engineers van Verhoef Access Technology werken het model uit tot in detail, zodat de ontwerptekeningen direct kunnen worden gebruikt in de fabriek. Van Leeuwen: “We werken met vier tot vijf engineers aan een project, naast de projectbegeleider zijn dat een ontwerper voor de hydraulica, de elektra en twee voor de constructie. Alle ontwerpwerkzaamheden worden daarbij sinds december 2016 uitgevoerd in HiCAD, waarbij we HELiOS gebruiken als PDM-systeem. Eindige elementenanalyses doen we met behulp van Ansys, waarbij we Spaceclaim inzetten voor de preprocessing van de modellen.”

Andere richting
De ingebruikname van HiCAD aan het eind van 2016 was het eind van een overgangstraject dat ruim een jaar eerder in gang werd gezet, nadat daarvoor al was geconcludeerd dat de daarvoor gangbare manier van werken geen toekomst meer had. Van Leeuwen: “Hiervoor werkten we met MicroStation 8i, waar in het begin van het digitale tekentijdperk voor is gekozen. Dat pakket was destijds een prima keuze, maar heeft zich in een andere richting ontwikkeld dan Verhoef en sloot qua functionaliteit steeds minder aan op onze manier van
werken. Wij modelleerden bijvoorbeeld geometrie in 3D in MicroStation door middel van solids die geen artikel-informatie bevatten. Dat waren dus relatief domme modellen waar we vervolgens losse aanzichten uit genereerden die werden bemaat. Dat was op zich al een omslachtige procedure, maar als er dan ook nog eens wijzigingen moesten worden doorgevoerd, was dat ook weer een hele klus. Al met al genoeg redenen waardoor we besloten hebben om over te stappen op een compleet nieuw ontwerppakket. Dat is uiteindelijk HiCAD geworden.”

Een gangway voor Yamal LNG
Yamal LNG is een project voor een nieuwe installatie voor het maken van vloeibaar aardgas bij Sabetta in het noordoosten van het Jamal-schiereiland, Rusland. Dit schiereiland herbergt grote gasreserves maar ligt zeer ver van de stedelijke centra in Rusland en potentiële afnemers, en kent bovendien een poolklimaat, met temperaturen tot vijftig graden onder nul. De faciliteit gaat bestaan uit drie installaties voor het vloeibaar maken van aardgas met een capaciteit van 15,5 miljoen ton gas per jaar en 1 miljoen ton condensaan.

Verhoef Acces Technology bouwde een gangwaykolom voor Yamal LNG die bestaat uit een kolomconstructie met telescopische gangway, kraan, brandschot en bluskanon. Het project vergde veel speciale engineering omdat de installatie moest kunnen opereren onder de zware weersomstandigheden met sneeuwstormen en ijzel. Bovendien, en dat was voor het eerst in de geschiedenis van Verhoef Acces Technology, moesten de cabines voorzien worden van ijsbeerbestendige deuren.

Rustig te werk
“Het lastige van ons product is dat het een combinatie is van staalbouw en machinebouw. Daardoor komen niet alle 3D-pakketten voor ons in aanmerking en hadden we een vrij specifieke lijst van eisen. Na te hebben gewerkt met testlicenties van verschillende pakketten, hebben we geconcludeerd dat HiCAD voor ons de juiste mix van functionaliteit bevat. Daarom hebben we besloten over te stappen op dit pakket. Daarbij zijn we rustig te werk gegaan, door bestaande projecten eerst af te ronden in MicroStation en eerst wat kleinere projecten op te starten in HiCAD. Die projecten zorgden voor voortschrijdend inzicht zodat we bij de grotere projecten die daarop volgden de meest optimale werkwijze konden toepassen.” Tegelijkertijd met HiCAD werd ook Helios geïntroduceerd bij Verhoef Access Technology. Leverancier ISD schreef maatwerk op dit laatste programma, zodat de engineers van het bedrijf in Aalsmeerderbrug 
konden werken op een manier die ze zelf het prettigst vonden. Belangrijk daarbij was ook dat ISD een koppeling schreef tussen  Helios en Trimergo, het ERP-systeem van Verhoef Access Technology. Door die koppeling is namelijk ook het werk van de engineers veranderd. Van Leeuwen: “De engineers moeten zich nu bewust zijn van het feit dat er een directe koppeling is met de andere bedrijfssystemen. HiCAD genereert namelijk automatisch de zaag- en snijlijsten, en de geëxporteerde materialen worden als werkbon door Trimergo geleverd. Die informatie gaat vervolgens via het bedrijfsbureau naar de werkvloer toe. Dat scheelt heel veel tijd in vergelijking met vroeger, toen de lijsten en bonnen handmatig moesten worden gemaakt. Het betekent wel dat het 3D CAD-model nauwkeurig moet worden opgebouwd, want de getekende geometrie is ook hetgeen dat wordt overgedragen naar ERP. Opletten dus.”

Winst
Al met al denkt Van Leeuwen dat de verandering van CAD-pakket en de introductie van een PDM-pakket een positief effect hebben op de bedrijfsvoering van Verhoef Acces Technology, alhoewel hij wel zegt dat het moeilijk is om te bepalen wat de winst nu exact is. “We weten vrij precies wat de overstap heeft gekost, en we weten wat de directe voordelen opleveren. Zo besparen we op den duur engineeringtijd, en kan in de productieketen sneller worden gewerkt door het gebruik van 
automatisch gegenereerde lijsten. Die opbrengsten zijn goed in kaart te brengen, maar er zijn ook veranderingen die wat subtielere voordelen bieden. We stoppen bijvoorbeeld nu meer kennis in onze modellen, en deze kennis is voor alle afdelingen beschikbaar. Daarnaast worden er minder tekenfouten gemaakt. Wat deze indirecte voordelen precies opleveren is niet exact meetbaar. Desalniettemin is Verhoef met deze overstap klaar voor de toekomst.”

Comments are closed.