De vier focusgebieden van PTC Creo 4.0

19 mei 2017

Na ongeveer tweeënhalf jaar ontwikkeling komt PTC met Creo 4.0. De vernieuwingen in deze versie zijn over de gehele breedte doorgevoerd, dus zowel de basis als extensies genieten extra en verbeterde functionaliteiten. In de Creo 4.0-release is er een extra focus op een viertal gebieden: Productivity Improvements, Model Based Enterprise, Design for Internet of Things en Design for Additive Manufacturing. In dit artikel aandacht voor een aantal van de vernieuwingen in de vier focusgebieden.

Door Agnes Uijttewaal

PTC bevordert de algemene efficiëntie van Creo door in deze versie een nieuwe selectiemethode te introduceren. Deze methode zorgt ervoor dat vrijwel iedere benodigde selectie gemaakt kan worden met slechts één muisklik. Direct na het maken van de selectie verschijnt automatisch de nieuwe minitoolbar, die de meest gebruikte functionaliteit bevat. Hierdoor is bijna altijd de gewenste functie binnen handbereik. Mocht er een functie ontbreken die voor een bedrijf belangrijk is, dan is deze gemakkelijk aanpasbaar. Zo kan de gebruiker van de software bijvoorbeeld eigen mapkeys toevoegen. De nieuwe selectiemethode in combinatie met de minitoolbar zorgen ervoor dat de
gewenste bewerking te initiëren is met slechts twee muisklikken en een zeer korte muisbeweging. Met alle functionaliteit binnen handbereik in het grafische deel (waar het model getoond wordt) zal de Ribbon-interface steeds minder nodig zijn. Dit heeft ertoe geleid dat PTC een dynamische Full-Screen-optie heeft geïntroduceerd. Het grafische deel zal op het volledige scherm worden getoond en de ribbon en model tree worden automatisch getoond wanneer de gebruiker daar iets wil selecteren. Hierdoor krijgt het model meer schermruimte.

De gebruikersinterface van Creo 4.0 biedt alle functionaliteit binnen handbereik in het grafische deel van het programma.

De gebruikersinterface van Creo 4.0 biedt alle functionaliteit binnen handbereik in het grafische deel van het programma.

Het maken van schetsen wordt in Creo 4.0 een stuk duidelijker door de instelbare lijndiktes, nieuwe contraint-symbolen en clip at sketch plane. Deze laatstgenoemde zorgt ervoor dat geometrie die voor het schetsvlak staat, niet getoond wordt. Het leggen van referenties wordt gemakkelijker doordat de schets automatisch ‘snapt’ naar mogelijke references.

In part modeling zijn een aantal veelgebruikte features verbeterd. Zo heeft de extrude-functie een offset-mogelijkheid gekregen, waarbij ook specifieke eindcondities gehandhaafd blijven. Hierbij is het ook mogelijk om beide richtingen van een extrusie aan dezelfde kant van het schetsvlak te leggen. Hierdoor wordt de extrude feature veel flexibeler en zal het aanmaken van extra datum-planes niet meer nodig zijn. De datum-plane feature heeft de mogelijkheid mid-plane gekregen, waarbij altijd het midden van twee referenties wordt gehandhaafd. Ook de hole feature is geüpdatet en beschikt nu over extra opties voor plaatsing, boorrichting en automatisch verwijderen van geometrie boven het gat. De mirror-functie is veel bruikbaarder geworden doordat achteraf features aan de mirror mogen worden toegevoegd of verwijderd.

Drie duidelijke veranderingen in de interface die de gebruiker direct kan inzetten.

Drie duidelijke veranderingen in de interface die de gebruiker direct kan inzetten.

Kleurenschema

Assembly modeling kent ook de nodige verbeteringen in Creo 4.0. Zo biedt deze versie de mogelijkheid om onderdelen meerdere kleuren (appearance states) te geven. Zo kan de ontwerper bijvoorbeeld een kleurenschema maken voor modelleren, renderen en colorcoded-manufacturing. Ook qua performance is er verbetering merkbaar door de introductie van de ‘automatic rep’. Deze simplified representation bepaalt zelf hoeveel informatie er per onderdeel in een sessie gehaald moet worden. Het spiegelen van assemblies is ook makkelijker geworden. De Intelligent Mirror bepaald automatisch van een assembly welke onderdelen gespiegeld moeten worden en
welke spiegel-symmetrisch zijn en dus kunnen worden hergebruikt.

In de drawing-omgeving zijn de geometrische toleranties en de bijbehorende datum-references flink op de schop gegaan. Waar het plaatsen van deze toleranties voorheen stroef verliep, is het nu een fluitje van een cent. Dimensie-opties zijn verhuisd naar het dashboard en daarmee is ook het wijzigen
van dimensies een stuk sneller en gemakkelijker. Snel tekeningen creëren van meerdere gelijksoortige tekeningen is erg gemakkelijk geworden door de ‘replace model of drawing view’-functionaliteit. Hierbij wordt een ander gerelateerd model aan het view gekoppeld met behoud van alle annotaties. Doorsneden in Creo 4.0 worden uitgerust met extra nonlineaire arceringen en de mogelijkheid om arceringen in het ‘.pat’-formaat te downloaden en te gebruiken.

Flexible modeling is in Creo 4.0 ook beschikbaar voor Sheetmetal, Simulate en Mold Design. Dit is een nuttige toevoeging voor alle drie de gebieden en zal dan ook zeker tijdwinst opleveren voor de ontwerper.

Creo 4.0 bevat ook functionaliteit voor het gebruik van Augmented Reality.

Creo 4.0 bevat ook functionaliteit voor het gebruik van Augmented Reality.

Model Based Enterprise

Al een aantal jaren wordt er geroepen dat er in de toekomst geen 2D-tekeningen meer zullen worden gemaakt. Met de release van PTC Creo 4.0 is dit inderdaad mogelijk. De 3D-tekenomgeving bevat verbeteringen op het gebied van geometrische toleranties, datumreferenties, dimensies en arceringen, waardoor het nog makkelijker is om de juiste product manufacturing information (PMI) op het model te zetten. Deze informatie kan geëxporteerd worden met het nieuwe STEP
AP242-formaat (ontwikkeld in samenwerking met de andere grote 3D CAD-leveranciers), wat de nieuwe industriestandaard wordt op het gebied van model based production. Productie- en inspectiemachines zullen dit bestand inlezen en direct dimensies, toleranties en color-coded specifications herkennen.

Doordat de informatie in het 3D-model aanwezig is, hoeft deze maar één keer gedefinieerd te worden in plaats van op iedere machine in het productieproces. Dat bespaart
natuurlijk programmeertijd aan de CAM- of inspectiemachine, maar is ook minder foutgevoelig. Een foutje is zo ontstaan: klopt de tekening wel in relatie tot het model? Maakt de CAM- of inspectieprogrammeur geen fout? Wanneer alle informatie in het model zit, is er maar één bron van informatie. De winst wordt nog groter wanneer het model moet worden gewijzigd. Veel van de PMI zal nog steeds bruikbaar zijn in het gereviseerde model en hoeft dus niet opnieuw gedefinieerd te
worden. Wanneer er nog traditioneel op basis van 2D-tekeningen wordt geproduceerd, moeten alle CAM- en inspectiemachines helemaal opnieuw worden geprogrammeerd.

De overgang van 2D-werktekeningen naar Model Based Enterprise kan natuurlijk wel wat uitdagingen met zich meebrengen. Zo moeten productieprocessen ingericht worden om model based te werken. Wanneer productie uitbesteed wordt, moet het productiebedrijf daar ook in mee willen gaan. Om deze overgang vloeiend te laten verlopen, heeft Creo 4.0 de mogelijkheid om zonder
veel extra moeite zowel model based als 2D-werktekeningen als output te genereren. Zo is het mogelijk om tijdens de overgangsperiode beide productiemethoden te voorzien van de gewenste informatie. Uiteindelijk zullen alle bedrijven over moeten gaan op Model Based Enterprise om te kunnen blijven concurreren.

Additive Manufacturing

Additive manufacturing zijn productietechnieken zoals 3D-printen waarbij materiaal wordt toegevoegd en is de tegenhanger van subtractive manufacturing (verspanen) waarbij materiaal wordt verwijderd. De laatste jaren is additive manufacturing een opmars aan het maken en dus is PTC ook meegegaan in deze ontwikkeling. Additive manufacturing biedt meer ontwerpvrijheid dan subtractive manufacturing en hier maakt Creo 4.0 dankbaar gebruik van met de introductie van de nieuwe Lattices feature. Met Lattices is het mogelijk om 2,5D- en 3D-structuren te creëren op de plek waar normaal gesproken een volledige solid-geometrie zou moeten komen. Hierdoor kan het materiaalgebruik en dus ook gewicht per onderdeel drastisch worden gereduceerd. Om een optimale verhouding tussen productstijfheid en materiaalgebruik te creëren, is het ook mogelijk om een variabele lattice te maken, waarbij de structuur meer materiaal krijgt op de plek waar de grootste
kracht optreedt. Deze structuren kunnen handmatig worden bepaald of worden aangestuurd met een optimalisatiestudie vanuit PTC Creo Simulate.

Om deze modellen vervolgens efficiënt te kunnen printen, biedt Creo 4.0 een bi-directionele integratie met Stratasys Connex-printers. Hiermee kunnen modellen gecontroleerd worden op printerspecifieke ‘printbaarheid’. Creëert de ontwerper een tray layout, dan wordt automatisch de meest gunstige oriëntatie gekozen en worden het supportmateriaal en het productmateriaal berekend. Ook is het mogelijk om direct een 3D-print te bestellen vanuit Creo Parametric bij www.materialise.com.

Om een optimale verhouding tussen productstijfheid en materiaalgebruik te creëren, is het mogelijk om een variabele lattice te maken.

Om een optimale verhouding tussen productstijfheid en materiaalgebruik te creëren, is het mogelijk om een variabele lattice te maken.

Internet of Things

Design for Internet of Things is het laatste aandachtsgebied waar PTC specifiek op focust. Dit gebied houdt zich bezig met het verzamelen, filteren en interpreteren van allerlei soorten data om dit vervolgens betekenisvol te presenteren aan de gewenste doelgroep. PTC richt zich hier op de doelgroepen Product Development, Manufacturing, Service, Operational Information, Customer en Sales. Een concreet voorbeeld voor Product Development is het verzamelen van sensordata ten behoeve van productoptimalisatie. Een bedrijf voorziet zijn producten van sensoren en verzamelt de
sensordata van alle producten in het veld. Hierdoor krijgt het bedrijf beter inzicht in het daadwerkelijk gebruik van het product en kan dit gebruiken om vervolgens het product te
optimaliseren. Een ander voorbeeld is het gemakkelijk servicen van een product. Door een code te scannen met een telefoon of iPad, worden de eigenschappen en status van het (klantspecifieke) product uitgelezen en direct op het product gepresenteerd middels Augmented Reality. Hierdoor ziet de servicemonteur wat er geserviced dient te worden en waar eventueel fouten optreden. De servicemonteur kan vervolgens via Augmented Reality instructiefilmpjes bekijken over de handelingen die dienen te worden verricht.

Agnes Uijttewaal is application engineer PTC Creo bij GPO Solutions. Voor meer informatie over Creo 4.0, kijk op www.ptc.com of www.gposolutions.nl.

Comments are closed.