Westland Infra zet in op foutloos en up-to-date beheer

13 november 2017

De beslissing om over te stappen van het ene ontwerpsysteem naar het andere is er één die organisaties niet graag nemen. Het is vaak een kostbare en tijdrovende procedure, waarbij de redenen om over te stappen toch dringend moeten zijn, wil het de moeite waard zijn. Dit laatste bleek het geval bij Westland Infra.

 

Door Lambert-Jan Koops

Westland Infra is als netbeheerder verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit en het bijbehorende distributienetwerk in de regio Westland. Ook verzorgt de organisatie in dit gebied de energieaansluitingen van bedrijven en woningen. Belangrijk bij deze werkzaamheden zijn de efficiency van de energie-infrastructuur en de veiligheid en beschikbaarheid van het netwerk. Hiervoor beschikt Westland Infra over de verschillende certificaten, zoals ISO 9001, ISO 14001, en VCA**.
Jos Hillebrand is teamleider Administratie Desk bij Westland Infra en vertelt waarom het beheer van het energienetwerk in het Westland bepaald geen sinecure is. “Het Westland is een complex gebied dat heel veel infrastructuur bevat, zodat er maar een beperkt aantal mogelijkheden is om tracés aan te leggen. Voor het realiseren van die tracés zijn bovendien vaak extra werkzaamheden nodig, zoals boringen, waardoor het beheer van aangelegde leidingen later ook weer extra aandacht nodig heeft. Een ander punt dat de aanleg van nieuwe tracés ingewikkeld maakt, is dat er veel partijen betrokken zijn bij een dergelijk project: we hebben te maken met Rijkswaterstaat, de provincie, gemeenten en het hoogheemraadschap, om er maar eens een paar te noemen.”

Conflicten

Wanneer er bij Westland Infra een aanvraag binnenkomt voor de aanpassing van de infrastructuur, wordt er een projectnummer aangemaakt en de aanvraag doorgestuurd naar de afdeling Voorbereiding. Deze afdeling vraagt de plantekening van de reconstructie op en kijkt in eerste instantie of de wijziging conflicten oplevert met het eigen netwerk door de gegevens op te vragen uit de centrale database van Westland Infra, die wordt bijgehouden in ArcGIS en ArcFM UT. Is dit het geval, dan wordt er uitgewerkt hoe de plannen of het netwerk moeten worden aangepast. Het uitwerken van de plantekening vindt tegenwoordig plaats in AutoCAD Map 3D in combinatie met de NedGraphics-software NedInfra Tekenen.
Wanneer alle plannen zijn goedgekeurd en uitgewerkt gaan de uitvoerders van start met de aanpassing van het netwerk. Tijdens de aanleg worden direct alle nieuwe tracédata ingemeten en teruggevoerd in de database. “Deze directe terugkoppeling is erg belangrijk, omdat we als Westland Infra wettelijk verplicht zijn om binnen twee maanden alle revisies doorgevoerd te hebben in onze database”, zo legt Hillebrand uit. “We houden zelf het bronbestand bij en dat bestand moet natuurlijk foutloos en up-to-date blijven.”

NedInfra Tekenen

Vanuit het hoofdkantoor van Westland Infra in Poeldijk wordt het energienetwerk van het Westland beheerd.

Digitalisering

Om te kunnen voldoen aan alle eisen op het gebied van gegevensbeheer heeft Westland Infra veel aandacht voor automatisering en digitalisering van de werkprocessen van de organisatie. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden de eerste stappen gezet op het gebied van digitalisering en tegelijkertijd werd ook de standaardisering van de data opgevoerd. Dankzij het elektronische bijhouden van de data is in de loop der jaren een steeds beter overzicht ontstaan van de status van het netwerk, terwijl de data van de tracés ook steeds verder verrijkt zijn. Bij de eerste digitaliseringsstap, stapte Westland Infra over van papier naar MicroStation, waarna in 2006 ook GIS werd geïmplementeerd in de organisatie door de aanschaf van ArcGIS.
“De keuze voor die software is ingegeven door de toenemende focus op het registreren van onze assets. Dat werd dus echt ons beheersysteem, de ontwerpers bleven werken in MicroStation. Na verloop van tijd werd echter duidelijk dat dit laatste programma toch niet helemaal was wat we nodig hadden. De grootste uitdaging was het ontsluiten van tekeningen met het behoud van data en het uitwisselen van tekeningen met derden. Vandaar dat er gezocht is naar een alternatief en zijn we in 2015 in gesprek gegaan met NedGraphics (Cadac Group Company), die ons de mogelijkheden van AutoCAD Map 3D in combinatie met NedInfra Tekenen tijdens een interactieve sessie heeft getoond. In 2016 hebben we vervolgens deze software in gebruik genomen. Naast het ontsluiten van data vanuit de GIS-omgeving naar de CAD-omgeving en het uitwisselen van tekeningen met derden, is een bijkomend voordeel van deze CAD-software dat het makkelijker is tekenaars te vinden die er mee kunnen werken. Door gebruik te maken van NedInfra Tekenen zijn wij in staat conform de NLCS te werken. Het toepassen van deze standaard zorgt ervoor dat tekeningen van zowel interne medewerkers als externe partijen eenduidig zijn opgebouwd.”

Overstap

Na aanvang van de gesprekken met NedGraphics werd met alle betrokken partijen binnen Westland Infra gesproken over de nieuwe software. Een goede zaak, zo stelt Hillebrand. “Omdat iedereen die er iets mee te maken had van tevoren werd gehoord over de verandering, werd de overstap breed gedragen binnen de organisatie. Op basis van de input van de medewerkers werd NedInfra Tekenen bovendien nog aangepast aan onze specifieke wensen, zodat we nu beschikken over een softwareconfiguratie die precies aansluit op onze manier van werken. De mogelijkheid om de configuratie van de Autodesk- en NedInfra-software aan te passen, het plezierige contact en de technische en vakinhoudelijke kennis zijn redenen geweest waarom Westland Infra voor NedGraphics als leverancier heeft gekozen.” Momenteel zijn er bij Westland Infra vijf medewerkers die werken met de CAD-software en dit op een uniforme manier doen. Dat laatste is met name belangrijk wanneer een project moet worden overgenomen door een tekenaar of als er een nieuwe medewerker aan boord komt die moet worden ingewerkt. In beide gevallen kan een project snel en soepel doorgaan.”

Toekomst

Inmiddels wordt er al meer dan een jaar gewerkt met deze software en is het al weer tijd om na te denken over vervolgstappen. Een van de dingen die Hillebrand en zijn collega’s momenteel bekijken zijn de nieuwe mogelijkheden van NedInfra Tekenen en een nog betere uitwisseling tussen CAD en GIS. “We weten wat er mogelijk is op dit gebied en zien ook voordelen in het gebruik ervan, maar zoeken naar het geschikte moment om de functies in gebruik te nemen. Dat zal dit jaar niet meer het geval zijn, maar hopelijk lukt het wel om het een en ander in 2018 te implementeren. Wat er daarna gebeurt weet ik nog niet, maar we zijn in ieder geval op de goede weg en blijven oplettend kijken naar mogelijkheden om ons bedrijfsproces verder te verbeteren”, sluit Hillebrand af.

Website Westland Infra
Website NedGraphics

Comments are closed.