What’s new SolidWorks 2017 – deel 2

8 mei 2017

In dit nummer van CAD-Magazine deel 2 van SolidWorks what’s new, met verschillende verbeteringen. Het zijn op het eerste oog vaak kleine verbeteringen, maar ze zijn zo praktisch ingestoken dat ze iedere gebruiker dagelijks winst zullen opleveren. De ontwikkeling van SolidWorks wordt voor negentig procent aangestuurd door de wensen van gebruikers, wat de kracht van dit soort kleine verbeteringen direct verklaart.

 

Door Renso Kuster

Iedere engineer weet dat zijn CAD tool in grote mate zijn productiviteit en innovatiekracht bepaalt. Het is daarom van belang dat zijn gereedschap precies doet wat hij wil. De ontwerper moet met het grootste gemak functies kunnen gebruiken waarvan hij misschien vijf minuten daarvoor nog geen weet had. De ontwikkeling van SolidWorks is dan ook volledig gericht op de efficiëntie van de engineer.

Advanced holes in een matrijsplaat.

Advanced holes in een matrijsplaat.

Features

Wie vaak gebruikmaakt van combinaties van gaten zal de advanced hole wizard weten te waarderen. Met name voor het creëren van manifolds en koelkanalen is dit een ideale functie. Waar de hole wizard de gebruiker in het verleden een type gat liet kiezen per boorlocatie, maakt deze het nu mogelijk om een stapeling van verschillende gaten te maken. Dit blijft niet beperkt tot alleen het boorvlak wat de ontwerper heeft gekozen. Het is ook mogelijk om dit te configureren op het vlak waar de boring uit het model komt. Heel erg handig is hierbij de mogelijkheid om combinaties van gaten op te slaan als een favoriet. Zo is uit de bibliotheek snel een veel gebruikte combinatie te kiezen en te gebruiken.
De Wrap-functie is al een aantal jaar aanwezig in SolidWorks. De mogelijkheden van deze functie zijn sterk uitgebreid om zo het inzetbereik te vergroten. Het is nu mogelijk om de Wrap-functie te gebruiken op ieder type vlak of combinatie van vlakken. Hiervoor was deze alleen beschikbaar voor een enkel cilindrisch of conisch vlak.
De Chamfer-functie heeft nu ook de mogelijkheid om een multiple distance chamfer te maken. Wanneer een ontwerper meerdere afschuiningen wil maken met verschillende dimensies, hoeft hij dit niet meer te doen in meerdere features, maar kan hij een enkele feature gebruiken. Daarnaast zijn nu ook de afmetingen van de chamfers te bepalen door een zogenaamde hold line. Dit biedt de mogelijkheid om de afmetingen te laten verlopen langs het product. Heel erg handig is de mogelijkheid in versie 2017 om achteraf een chamfer om te zetten naar een fillet en vice versa. Hiermee zijn snel foutjes te herstellen of modelwijzigingen door te voeren.
Ook het maken van sweeps is vergemakkelijkt. Een sweep heeft altijd een sweep path als een sweep profile nodig, beide dienen een schets te zijn. Vanaf versie 2017 is het ook mogelijk om voor het sweep profile gebruik te maken van zowel een vlak, een rand of een combinatie van meerdere randen.

Visualize

In SolidWorks 2016 is SolidWorks Visualize geïntroduceerd. Na de eerste feedback vanuit de nieuwe gebruikersgroep zijn in deze versie aanpassingen doorgevoerd. Belangrijk is natuurlijk de integratie met SolidWorks. Visualize is een standalone-applicatie die SolidWorks-bestanden kan lezen. Met de nieuwe addin in SolidWorks is het mogelijk om met een druk op de knop de informatie uit SolidWorks in Visualize te krijgen. Hierbij kan een visualiser ook animaties gemaakt in SolidWorks, in Visualize weergeven en gebruiken voor zijn gerenderde animatie.
Voor de bediening geldt dat de ontwerper nu in de opties kan aangeven of hij navigatie controls wil gebruiken zoals dat gebruikelijk is in SolidWorks of dat hij de voor Visualize specifieke controls wil inzetten.
Geheel nieuw is de mogelijkheid om doorsnedes te maken in Visualize, ook in een animatie is deze doorsnede aan te sturen. Iedere gebruiker van SolidWorks Visualize Professional heeft nu ook de beschikking over een licentie SolidWorks Visualize Boost. Hiermee is het mogelijk om het daadwerkelijke renderen op een andere PC uit te voeren. Wie over meerdere Professional-licenties beschikt, kan ook een cluster van pc’s definiëren die het renderen nog sneller zal uitvoeren.

Section views met transparante onderdelen.

Section views met transparante onderdelen.

Werktekeningen

Een belangrijke wijziging voor 2D-werktekeningen is het aanmaken van gespiegelde aanzichten. Daar waar bij voorgaande versies eerst een gespiegelde versie van het model moest worden gemaakt, alvorens een gespiegelde 2D-tekening kon worden geproduceerd, is dit nu direct op de 2D-tekening te doen. Het maken van een gespiegelde tekening is zo eenvoudig: alleen al het aanklikken van de optie mirrored view is al voldoende. Hierbij heeft de gebruiker nog de keuze of hij horizontaal of verticaal wil spiegelen. Bij het gebruik van de spiegelopties zullen alle gelinkte views ook spiegelen terwijl de volledige tekening op de juiste manier bemaat en geannoteerd blijft.
Wie een doorsnede maakt heeft in SolidWorks 2017 de mogelijkheid om de randen met een dikkere lijn weer te geven. Bij een detail view zijn de randen van de crop middels jagged outlines met een gekartelde lijn weer te geven. Het is natuurlijk ook mogelijk om de weergaves te combineren bij een detail view van een doorsnede.

Samenstellingen

Bij een grote samenstelling kan de feature tree soms erg lang worden. Versie 2017 biedt de mogelijkheid om gelijke componenten in de feature tree samen te voegen tot een component. Ook is het mogelijk om de weergave van de display state-naam te verwijderen wanneer de component maar één enkele display state bevat.
Ook op gebied van mates is er het een en ander gewijzigd. Zo zullen onderdelen per default herschikken bij het maken van mate op de locaties waar de gebruiker de onderdelen heeft aangeklikt. Dit zorgt ervoor dat de onderdelen sneller en intuïtiever op de juiste plek komen te staan.
Bij het aanleggen van een distance mate tussen twee cilindrische vlakken is er nu de mogelijkheid om te kiezen hoe deze distance mate moet worden gelegd. Moet dit de minimale of maximale mate zijn of een mate tussen de centers.
Wie gebruikmaakt van een mate met een dimensie, dient een distance of angle mate te overwegen. Daarmee is de mate driven te maken en is deze volgend en niet sturend. Hiermee is het geheel afhankelijk te maken van andere onderdelen.

Weergave van een detailview met jagged lines en uitgelichte randen.

Weergave van een detailview met jagged lines en uitgelichte randen.

Modelweergave

Display states hebben de mogelijkheid gekregen om ook de weergave van decals en scenes te beheren. Dit is daarmee een minder zware manier dan het gebruik van configuraties. Wanneer een model is voorzien van verschillende logo’s of een sticker in verschillende kleuren, is dat nu te vangen in een display state.
Wie een doorsnede van het 3D-model maakt, krijgt de beschikking over een nieuwe optie: transparant section view. Hiermee zullen de delen worden getoond van de onderdelen die normaal niet weergegeven worden in een transparante doorsnede. De gebruiker kan hierbij zelf kiezen welke onderdelen transparant moeten worden weergegeven.

Conclusie

De vele kleine verbeteringen zorgen ervoor dat engineers nog makkelijker hun proces in SolidWorks kunnen vangen. Door heel gericht te ontwikkelen, heeft Dassault Systèmes SolidWorks nog krachtiger gemaakt. Wie meer wil weten over SolidWorks 2017 kan contact opnemen met zijn SolidWorks reseller.

Renso Kuster renso@cadmes.nl is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Meer informatie over SolidWorks-functionaliteit is te verkrijgen bij uw SolidWorks reseller.

Comments are closed.